logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
minus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
   minus 2012 rok
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   minus Rok 2017
      minus Zapytanie ofertowe ws. udzielenia kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2017przejściowego deficytu budżetu
      minus Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa mostu w miejscowości Janowice Wielkie między dz.
      minus „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie”
      minus Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich
      minus Zapytanie ofertowe: Przegląd budynków dla Gminy Janowice Wielkie
      minus Przetarg nieograniczony: Sprzedaż drewna dłużycowego
      minus Zapytanie ofertowe: Wywóz nieczystości ciekłych z administrowanych przez Gminę Janowice Wielkie budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
      minus Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
      minus Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
      minus Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
      minus Przetarg nieograniczony: Sprzedaż drewna dłużycowego
      minus Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
      minus „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2018 oraz udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-09-29 15:02:16 - Zapytanie ofertowe z załącznikami (260.68 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 14:32:34
Data udostępnienia informacji: 2017-09-29 14:32:34
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 15:02:25

Wersja do wydruku...

corner   corner