logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z uchwałą nr X/51/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie do wglądu publicznego odbędzie się w dniach od 17 listopada 2017 r. do 7 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie – u Sekretarza Gminy pok. 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowice Wielkie: zakładka Nowy ład krajobrazowy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. uchwały odbędzie się dnia 7 grudnia 2017 r., o godzinie 14.30, w budynku Urzędu Gminy, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie – pok. Nr 15.

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w czasie wyłożenia projektu uchwały oraz 14 dni po jego zakończeniu, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu uchwały. Uwagi w formie pisemnej należy składać do Wójta Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej, przesłane na skrzynkę ePUAP urzędu Gminy w Janowicach Wielkich: /JanowiceWielkie/skrytka opatrzone podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłane na adres: konsultacje@janowicewielkie.eu . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu ww. uchwały jest Wójt Gminy Janowice Wielkie.

       /-/ Kamil Kowalski
Wójt Gminy Janowice Wielkie

Załączniki do pobrania: 2017-11-08 13:53:35 - Treść projektu (31.02 kB)

Nazwa dokumentu: Projekt uchwały krajobrazowej - do konsultacji
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 13:52:22
Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 13:52:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-08 13:57:15

Wersja do wydruku...

corner   corner