logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   minus Przeznaczenie w Planie/Studium
      minus Wnioski do pobrania
   plus Decyzje o warunkach zabudowy
   plus Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego
   minus Procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - 2012-2015 rok
   minus Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Janowice Wielkie
   minus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie
   minus Gospodarka przestrzenna - zakres ponadgminny
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - KOMARNO
   minus Nadanie nr porządkowgo nieruchomości
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - MNISZKÓW
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - RADOMIERZ
   minus MPZP - RADOMIERZ (w trakcie opracowania)
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Wnioski do pobrania

WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PLANU

 

I.                   Podstawa prawna:

  • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
  • Art. 217 ustawy z dnia czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

II.                Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w:

Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich,

ul. Kolejowa 2, I piętro

telefon kontaktowy: 75-75-15-124/185/285

III.             Jakie dokumenty należy dostarczyć?

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o zaświadczenie o braku planu

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

IV.             Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości:

1. od wypisu:

a. do pięciu stron – 30 zł

b. powyżej pięciu stron – 50 zł

2. od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł

b. nie więcej niż 200 zł

3. od zaświadczenia: 17 zł

wpłacona na konto Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich:

Nr 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130

Podstawowa opłata za wypis i wyrys wynosi 50 zł. Ewentualną różnicę w opłacie wnioskodawca wnosi po sporządzeniu dokumentu przy odbiorze.

V.                Termin załatwienia sprawy:

  • Do 14 dni w przypadku wypisu i wyrysu z planu bądź studium
  • Do 7 dni w przypadku zaświadczenia o braku planu

VI.             Dodatkowe informacje:

  • Wnioskodawca winien określić sposób odbioru dokumentu

VII.          Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

  • Wnioskodawca winien złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej i podać formę odbioru dokumentu.

VIII.       Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Ilość odwiedzin: 12852
Nazwa dokumentu: Przeznaczenie w Planie/Studium
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Krzak
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Krzak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-03-23 19:23:16
Data udostępnienia informacji: 2011-03-23 19:23:16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 12:28:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner