logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
minus Ochrona środowiska
   minus Program ochrony środowiska
   minus Program usuwania azbestu
   plus Informacje dotyczące usuwania azbestu
   plus Decyzje środowiskowe
   minus Udostępnianie informacji o środowisku
   minus Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotycząca wycinki drzew lub krzewów
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego
   minus UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego
   minus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   minus Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk, grzebalisk, spalarni zwłok zwierzęcych
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o cenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) udostępniamy publicznie dostepny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem: http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/informacje_o_srodowisku/WyszukiwanieKart.html

Załączniki do pobrania: 2012-02-28 07:49:11 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - poszukiwanie złóż rud polimetalicznych w rejonie Miedzianki (155.50 kB)
2012-03-21 14:56:34 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - dopuszczenie w charakterze stron dwóch fundacji z regionu kotliny jeleniogórskiej (389.97 kB)
2013-02-05 13:40:51 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - poszukiwanie złóż rud polimetalicznych w obrębie wschodniej osłony granitu Karkonoszy - rejon Miedzianki, Wieściszowic i (0.00 B)
2013-04-19 12:38:33 - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - poszukiwanie złóż rud polimetalicznych w rejonie Miedzianki, Wieściszowic i Czarnowa (5.63 MB)
2013-05-13 14:54:54 - Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu - zawiadomienie o złożeniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu złóż polimetalicznych w ob (0.00 B)
2014-03-27 09:49:52 - Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania (ze względu na nienależyte rozpoznanie stanu faktycznego przez RDOŚ) (10.76 MB)
2014-03-27 09:01:14 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie umorzenia postępowania na wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla poszukiwania rud polimetalicznych (341.29 kB)
2015-02-09 13:47:08 - Obwieszcz. RDOŚ w spr. wszczęcia post. adm. w spr. wydania dec. o środ. uwar. dla - poszukiwania złóż rud miedzi w obrębie wsch. osłony Karkonoszy - rej. Miedzianki, Wieściszowic i Czarnowa n (1.03 MB)
2015-05-05 13:31:40 - Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego w sp. zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-36/11 z dnia 23 listopada 2011 r o ustalenie lokalizacji sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: "Lin (346.72 kB)
2015-05-25 13:02:01 - Obwieszczenie RDOŚ z dnia 14.05.2015 r. w spr. poszukiwania złóż rud miedzi w obrębie wschodniej osłony granitu Karkonoszy - rejon Miedzianki (...) (288.35 kB)
2015-10-08 13:14:52 - Obwieszczenie RDOŚ z dnia 28.09.2015 r. w spr. poszukiwania złóż rud miedzi w obrebie wschodniej osłony granitu Karkonoszy - rejon Miedzianki, Wieściszowic i Czarnowa (353.76 kB)
2019-10-23 08:12:14 - Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu z dnia 18.10.2019 r. w spr. przystapienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (m.in. Trzcińskie Mokradła PLH020105) (1.01 MB)

Ilość odwiedzin: 16347
Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji o środowisku
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Krzak
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Krzak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-03-28 13:31:09
Data udostępnienia informacji: 2011-03-28 13:31:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-23 08:18:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner