logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
minus Gminna Rada Seniorów
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy o Naborze Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
   minus Uchwała
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy o Naborze Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów - dodatkowy termin
   minus Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w wyborach uzupełniających
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY
O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY SENIORÓW

Wójt ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów powołanej uchwałą Nr XXXVI/174/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i nadania jej statutu. Tekst uchwały (w tym statut Rady) znajduje się na stronie internetowej Gminy oraz na podstronie BIP (zakładka: Gminna Rada Seniorów), wydruk dostępny jest także w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy, ul. Kolejowa 2, Janowice Wielkie.

Gminną Rada Seniorów powołuje się w celu reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Kandydatów na 5-letnią kadencję zgłaszają mieszkańcy albo organizacje na wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 oraz nr 2 do Statutu. Kandydat zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wlk. w terminie do 29 czerwca 2018 r.

Zebranie seniorów (osób, które ukończyły 55 lat) celem przeprowadzenia wyborów do Rady planuje się przeprowadzić w dniu 16 lipca o godz. 15.00 w Sali OSP przy ul. Kolejowej 2A w Janowicach Wielkich. Na zebraniu wyborczym zostaną wybrani 3 członkowie komisji skrutacyjnej. W sytuacji zgłoszenia nie więcej niż 7 kandydatów, po wyznaczaniu terminu dodatkowego do zgłoszeń, zebrania nie przeprowadza się.

 Wójt Gminy Janowice Wielkie
/ - / Kamil Kowalski


Janowice Wielkie, dnia 08.06.2018 r.
 

Załączniki do pobrania: 2018-06-11 08:19:29 - Uchwała (309.17 kB)
2018-06-11 08:19:49 - Zał. nr 1 do Statutu (12.43 kB)
2018-06-11 08:20:02 - Zał. nr 2 do Statutu (12.72 kB)
2018-06-11 08:20:16 - Zał. nr 3 do statutu (12.07 kB)

Ilość odwiedzin: 3238
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Wójta Gminy o Naborze Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 08:18:39
Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 08:18:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 08:22:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner