logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Rejestracja działalności gospodarczej
   minus Załatwianie skarg i wniosków
   minus Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   minus Sprzedaż lokali
   minus Wycinka drzew
   minus Wydanie dowodu osobistego
   minus Ewidencja ludności
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Inspektor ds. działalności gospodarczej, pok. 13
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wpisowi do rejestru działalności podlega działalność wytwórcza, budowlana, handlowa czy usługowa, w tym również wykonywana na podstawie koncesji i zezwolenia:
·        prowadzona w celach zarobkowych,
·        wykonywana jest w sposób ciągły i zorganizowany.
 
Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek powinien zawierać:
- nazwę firmy
- imię i nazwisko
- adres, numer PESEL
- adres firmy, kod PKD,
- datę rozpoczęcia działalności
2.      dowód tożsamości (w celu okazania)
3.      uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości w którym znajduje się jego siedziba
 
Zmiany we wpisie do ewidencji działalności
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 
Opłaty:
·         wniosek – (do pobrania na miejscu)
·        dokonanie wpisu – 100,00 zł
·        zmiana wpisu – 50,00 zł
·        Opłaty stałe ustalone na podstawie art. 88a ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 
Termin załatwienia sprawy:
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
·        osobiście przez wnioskodawcę w ciągu 7 dni
·        za pośrednictwem poczty w ciągu 14 dni
 
Inne informacje:
W celu likwidacji działalności należy złożyć stosowne zawiadomienie o zaprzestaniu działalności (zwrot oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)


Ilość odwiedzin: 8161
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-08-12 13:30:24
Data udostępnienia informacji: 2003-08-12 13:30:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-08 10:54:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner