logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Rejestracja działalności gospodarczej
   minus Załatwianie skarg i wniosków
   minus Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   minus Sprzedaż lokali
   minus Wycinka drzew
   minus Wydanie dowodu osobistego
   minus Ewidencja ludności
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 
– POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 185

 

Wymagane dokumenty:

·         wniosek zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy,

·         książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych,

Ponad to do wglądu:

·         dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia)

·         tytuł prawny do zajmowania lokalu - odpowiednio:
- decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku),
- akt własności lub wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku),
- zezwolenie na użytkowanie budynku nowo wybudowanego
  (pomieszczenia) mieszkalnego wydane przez organu 
  administracji architektoniczno - budowlanej wraz 
  z zawiadomieniem o nadaniu numeru,

Opłaty:
zameldowanie na pobyt czasowy jest bezpłatne

Inne informacje:

·         Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego ze współ - najemców), właściciela (jednego ze współwłaścicieli ) lokalu/budynku, w którym ma być dokonywane zameldowanie. Wymienione osoby powinny okazać dokument osobisty.

·         Dokonując zameldowania należy wypełnić oddzielny druk dla każdej meldującej się osoby (również dla nieletniej).

·         Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

·         Organ administracyjny na potwierdzenie dokonania zameldowania wydaje odpowiednie zaświadczenie. 

·         Jeżeli okres pobytu czasowego, trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)


 


 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 

pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 185

Wymagane dokumenty:

·         wniosek zgłoszenia pobytu stałego,

·         zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

·         książeczka wojskowa – u mężczyzn w wieku poborowym do lat 50,

·         potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych – u mężczyzn w wieku przedpoborowym do 50 roku życia.

Ponad to do wglądu:

·         dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiada dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),

·         paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego w przypadku powrotu z zagranicy,

·         tytuł prawny do zajmowania lokalu odpowiednio:

- decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku),
- akt własności lub wpis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku),
- zezwolenie na użytkowanie budynku nowo wybudowanego
  (pomieszczenia mieszkalnego) wydane przez organ 
  administracji architektoniczno – budowlanej wraz 
  z zawiadomieniem o nadaniu numeru,

Opłaty:
zameldowanie na pobyt stały jest bezpłatne

Inne informacje:

·         Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego ze współnajemców), właściciela (jednego ze współwłaścicieli) lokalu (budynku), w którym ma nastąpić zameldowanie, wymienione osoby powinny okazać dowód osobisty. 

·         Dokonując zameldowania należy wypełnić druk oddzielnie dla każdej meldującej się osoby (również dla nieletniej). 

·         Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

·         Na potwierdzenie zameldowania organ administracyjny wydaje odpowiednie zaświadczenie. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)


 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 185

 

Wymagane dokumenty:

·         wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

·         książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych – dotyczy mężczyzn w wieku poborowym (do 50 roku życia).

Ponad to do wglądu:

·         dowód osobisty 

·         osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,

Opłaty:
procedura wymeldowania jest bezpłatna

Inne informacje:

·         Osoby niepełnoletnie wpisywane są na druku opiekuna prawnego ( rodzica), 

·         Na potwierdzenie wymeldowania organ administracyjny wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

 

 


 

 WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 185
 
 

Wymagane dokumenty:

·         wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego,

·         książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych – dotyczy mężczyzn w wieku poborowym (do 50 roku życia).

Ponad to do wglądu:

·         dowód osobisty,

·         osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłaty:
procedura wymeldowana jest bezpłatna

Inne informacje:

·         Osoby niepełnoletnie dopisywane są na druku rodzica lub opiekuna.

·         Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności prawnych wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

·         Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

·         Na potwierdzenie wymeldowania organ administracyjny wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)


 

NADANIE NUMERU PESEL

pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 185

 

Wymagane dokumenty:
wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

Opłaty:
opłata skarbowa - za wniosek 5 zł.

Inne informacje:
Indywidualne wnioski składane są bezpośrednio do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSW i A, ul. Pawlińskiego 17/21, 02 – 106 Warszawa. W celu potwierdzenia danych identyfikacyjnych osoby nie posiadającej aktualnego adresu pobytu stałego (lub czasowego) powinna ona dołączyć do wniosku

Ilość odwiedzin: 8092
Nazwa dokumentu: Ewidencja ludności
Podmiot udostępniający: Ewidencja ludności
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-01-14 08:45:50
Data udostępnienia informacji: 2004-01-14 08:45:50
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 09:04:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner