logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dane teleadresowe
   minus Pracownicy
   minus Zadania USC
   minus Sprawy załatwiane w USC
   minus Rejestry i ewidencje
   minus Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń i odpisów z rejestru stanu cywilnego
   minus Opłaty
   minus Formularze do pobrania
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Sprawy załatwiane w Urzędzie Stanu Cywilnego:
 
1.      rejestracja urodzeń noworodków,
 
2.    sporządzanie protokołów zgłoszeń urodzenia dziecka w celu sporządzenia aktu
w innym USC;
 
3.      przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa;
 
4.      przyjmowanie oświadczenia woli w zakresie zmiany stanu cywilnego;
·         zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa w formie cywilnej,
·         zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej,
 
5.      wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa w formie
wyznaniowej;
 
6.      prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia jednego z dwóch aktów stwierdzającego to samo zdarzenie;
 
7.      wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu;
 
8.      rejestracja zgonów;
 
9.      wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
 
10.  przyjmowanie wniosków i decyzji w sprawach związanych z:
·         umiejscowieniem aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
·         uzupełnieniem treści aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
·         sprostowaniem oczywistego błędu w treści aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
·         odtworzeniem treści aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu;
 
11.  przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji            w sprawach zmiany imion i nazwisk;
 
12.  przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji            w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni imion i nazwisk;
 
13.  wydawanie zaświadczeń pozwalających obywatelom polskim na zawarcie małżeństwa za granicą.
 

Ilość odwiedzin: 10035
Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane w USC
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota kapuścińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-30 11:00:23
Data udostępnienia informacji: 2009-01-30 11:00:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-02 10:43:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner