logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dane teleadresowe
   minus Pracownicy
   minus Zadania USC
   minus Sprawy załatwiane w USC
   minus Rejestry i ewidencje
   minus Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń i odpisów z rejestru stanu cywilnego
   minus Opłaty
   minus Formularze do pobrania
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 Opłaty :
Wysokość pobieranych opłat i zwolnień reguluje – ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami) i wynoszą
 
·         sporządzenie aktu małżeństwa                                                 - 84 zł
·         za wydanie zaświadczenia, że obywatel polski może
zawrzeć małżeństwo za granicą                                                38 zł
·         za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego                   - 22 zł
·         za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego                   -  33 zł
·         za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu
cywilnego wpisach lub o ich braku oraz o zaginięciu lub
zniszczeniu księgi stanu cywilnego                                            - 24 zł
·         pozostałe zaświadczenia                                                            - 26 zł
·         legalizacja dokumentu                                                                 - 26 zł
·         poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu,
wypisu lub kopii                                                                        -   5 zł
·         wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji w Hadze                 - 60 zł 
·         wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa o którym
mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
( skrócony termin oczekiwania na zawarcie maleństwa)                - 39 zł
·         za inną czynność kierownika urzędu stanu cywilnego                    - 11 zł
·          za wydanie decyzji o:
wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu
    Stanu cywilnego sporządzonego za granicą                                - 50 zł       
-   zmianie imienia lub nazwiska                                                    - 37 zł
-   ustaleniu brzmienia lub pisowni imienia lub nazwiska                 - 22 zł
- pozostałych decyzji kierownika USC uwzględniających
   wnioski strony                                                                          -  39 zł

Ilość odwiedzin: 6697
Nazwa dokumentu: Opłaty
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Kapuścińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-30 11:07:25
Data udostępnienia informacji: 2009-01-30 11:07:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-30 11:09:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner