logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
minus Budżet
   plus Sprawozdania finansowe
   minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   plus Informacje z wykonania budżetu
   minus Budżet na rok 2009
   minus Budżet na rok 2010
   minus Budżet na rok 2011
   minus Budżet na rok 2012
   minus Budżet na rok 2013
   minus Budżet na rok 2014
   minus Budżet na rok 2015
   minus Budżet na rok 2016
   minus Budżet na rok 2017
   minus Budżet na rok 2018
   minus Budżet na 2019 r.
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu
2. Reginalna Izba Obrachunkowa
Uchwała I-105/2007 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 roku
3. Uchwała Nr I-295/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie budżetu gminy na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
4. Uchwała Nr I-296/2008 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2009 rok oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Gminy Janowice Wielkie
5. Uchwała Nr I/181/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Janowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za I półrocze
6. Uchwała Nr I/85/2010
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2009
7. Uchwała Nr I/130/2010
8. Uchwała Nr I/131/2010
9. Uchwała Nr I/137/2010
10. Uchwała Nr I/45/2011
11. Uchwała Nr I/46/2011
12. Uchwała Nr 43/2011
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr V/23/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nr XIX/69/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zwol
13. Uchwała nr I/138/2011
14. Uchwała Nr I/292/2011
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Janowice Wielkie kredytu długoterminowego w kwocie 1.220.042 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego na 2011 rok deficytu budżetu gminy
15. Uchwała Nr I/279/2011
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Janowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2011 r.
16. Uchwała Nr I/11/2012
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XIV/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
17. Uchwała Nr I/251/2012 RIO
18. Uchwała Nr I/341/2012 RIO
19. Uchwała nr I/23/2013
W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Janowice Wielkie nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
20. Opinia RIO za 2011
21. oświadczenie w sprawie zadłużenia za 2011
22. Opinia RIO nr I.113.2013 o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok
23. Uchwała nr I/301/2013
24. Uchwała Nr I/113/2013
25. Uchwała Nr I/215/2013
26. Uchwała Nr I/300/2013
27. Uchwała Nr I/301/2013
28. Uchwała Nr I/34/2014
29. Uchwała Nr I/119/2014
30. Uchwała Nr I/235/2014
31. Uchwała Nr I/301/2014
32. Uchwała Nr I/302/2014
33. Uchwała nr I/117/2015
34. Uchwała I/232/2015
35. Uchwała Nr I/326/2015
36. Uchwała Nr I/328/2015
37. Uchwała nr I/303/2016
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej Janowice Wielkie na rok 2017
38. Uchwała nr I/304/2016
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2017
39. Uchwała nr I/125/2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2017 rok
40. Uchwała nr I/193/2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej gminy Janowice Wielkie na 2019 r.
41. Uchwała nr I/194/2018
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Janowice Wielkie przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 r.

Ilość odwiedzin: 5961
Nazwa dokumentu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podmiot udostępniający: Skarbnik Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Stasiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Stasiak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-01 11:24:58
Data udostępnienia informacji: 2009-10-01 11:24:58
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 09:30:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner