logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
minus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
   minus 2012 rok
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   minus Rok 2016
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do złożenia oferty na „Udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz, obręb Komarno, obręb Janowice Wielkie
      minus Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Komarno.
      minus Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz odpadów typu skratki powstałych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowic
      minus Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej pn.Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na uję
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa drogi wraz
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn : „ Wykonanie koncepcji przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno do planowanej oczyszczalni ścieków.
      minus Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie
      minus Opracowanie dokumentu dla Gminy Janowice Wielkie pn: Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
      minus „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie .”: w ilości szacunkowej 2556 m2 ≈ 51,12 Mg
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
      minus „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
      minus „Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od 01.09.2
      minus Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn."Zakup urn wyborczych dla Gminy Janowice Wielkie "
      minus Zapytanie ofertowe:Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach na terenie Gminy Janowice Wielkie
      minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn: „Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na ujęciu w Miedziance g
      minus Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie.
      minus Zapytanie ofertowe:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 [ powód
      minus Zapytanie ofertowe: Na dostawę 2 kotłów z podajnikiem na Eko-groszek do Urzędu Gminy Janowice Wielkie oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
      minus Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017
      minus Zapytanie ofertowe: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Janowice Wielkie”
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do złożenia oferty na „Udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu
2. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz, obręb Komarno, obręb Janowice Wielkie
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Komarno.
4. Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz odpadów typu skratki powstałych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowic
5. Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej pn.Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na uję
6. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa drogi wraz
7. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn : „ Wykonanie koncepcji przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno do planowanej oczyszczalni ścieków.
8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie
9. Opracowanie dokumentu dla Gminy Janowice Wielkie pn: Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025
10. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
11. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie .”: w ilości szacunkowej 2556 m2 ≈ 51,12 Mg
12. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
13. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
14. „Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od 01.09.2
15. Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn."Zakup urn wyborczych dla Gminy Janowice Wielkie "
16. Zapytanie ofertowe:Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach na terenie Gminy Janowice Wielkie
17. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn: „Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na ujęciu w Miedziance g
18. Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie.
19. Zapytanie ofertowe:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 [ powód
20. Zapytanie ofertowe: Na dostawę 2 kotłów z podajnikiem na Eko-groszek do Urzędu Gminy Janowice Wielkie oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
21. Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017
22. Zapytanie ofertowe: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Janowice Wielkie”

Ilość odwiedzin: 36888
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-11 11:00:22
Data udostępnienia informacji: 2016-01-11 11:00:22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 11:15:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner