logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dane teleadresowe
   minus Pracownicy
   minus Zadania USC
   minus Sprawy załatwiane w USC
   minus Rejestry i ewidencje
   minus Udostępnainie danych, wydawanie zaświadczeń
   minus Opłaty
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Prowadzone rejestry i ewidencje
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Janowicach Wielkich
 
·         księgo urodzeń, małżeństw i zgonów
( w/w zdarzeń które miały miejsce na miejscowości: Janowice Wielkie, Mniszków,Miedzianka, Komarno. Radomierz, Trzcińsko ( oraz za lata 1945-1959 z dawnej  Miejscowości Maciejowa);
·         akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
Z rejestrów tych wydawane są :
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
-zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 
 
Rejestry i zasoby archiwalne USC w Janowicach Wielkich
 
Urząd Stanu Cywilnego w Janowicach Wielkich w chwili obecnej jest właściwym do sporządzania i przechowywania aktów stanu cywilnego, które dotyczą zdarzeń z zakresu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa i zgony) mających miejsce na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy Janowice Wielkie:
- Janowice Wielkie, Komarno,   Radomierz, Trzcińsko,  Miedzianka i Mniszków.
 
Okres przechowywania ksiąg USC wynosi 100 lat.

Ilość odwiedzin: 4063
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Kapuścińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-30 11:02:06
Data udostępnienia informacji: 2009-01-30 11:02:06
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-02 10:38:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner