logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Mapa strony:

GMINA
   Urząd Gminy
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
      Schemat Organizacyjny
      Raporty o stanie zapewniania dostępności publicznej podmiotu
   Dane podstawowe
      Dane do faktur
   Kompetencje Gminy
      Podział terytorialny
         Lista wsi należących do gminy Janowice Wielkie
         Zakres działania i zadania Gminy
   Urząd Stanu Cywilnego
      Dane teleadresowe
      Pracownicy
      Zadania USC
      Sprawy załatwiane w USC
      Rejestry i ewidencje
      Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń i odpisów z rejestru stanu cywilnego
      Opłaty
      Formularze do pobrania
   Władze Gminy
      Wójt Gminy
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
         Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy
   Rada Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Kadencja 2014-2018
            Komisja Budżetu i Infrestruktury Komunalnej Rady Gminy
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy
               Plan pracy Komisji Rewizyjnej
         Kadencja 2018-2023
            Komisja Budżetu Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
               Skarga z dnia 28.08.2020 r.
      Biuro Rady Gminy
      Protokoły i nagrania z sesji
         Protokół Nr I/2010
         Protokół Nr I/2010
         Protokół Nr II/2010
         Protokół Nr III/2010
         Protokół Nr IV/2011
         protokół Nr V/2011
         Protokół Nr VI/2011
         Protokół Nr VII/2011
         Protokół Nr VIII/2011
         Protokół Nr IX/2011
         Protokół Nr X/2011
         Protokół Nr XI/2011
         Protokół Nr XII/2011
         Protokół Nr XIII/2011
         Protokół Nr XIV/2011
         Protokół Nr XV/2012
         Protokół Nr XVI/2012
         Protokół Nr XVII/2012
         Protokół nr XVIII/2012
         Protokół nr XIX/2012
         Protokół Nr XX/2012
         Protokół Nr XXI/2012
         Protokół Nr XXII/2013
         Protokół Nr XXIII/2013
         Potokół Nr XXIV/2013
         Protokół Nr XXV/2013
         Protokół Nr. XXVI/2013
         Protokół Nr XXVII/2013
         PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2013
         Protokół Nr XXIX/2013
         Protokół Nr XXX/2013
         Protokół Nr XXXI/2014
         Protokół Nr XXXII/2014
         Protokół Nr XXXIII/2014
         Protokół Nr XXXIV/2014
         Protokół Nr XXXV/2014 - sesja RG podsumowująca kadencję
         Protokół Nr I/2014
         Protokół Nr II/2014
         Protokół nr III/2014
         Protokół Nr IV/2015
         Protokół Nr V/2015
         Protokół Nr VI/2015
         Protokół Nr VII/2015
         Protokół Nr VIII/2015
         Protokół Nr IX/2015
         Protokół Nr X/2015
         Protokół Nr XI/2015
         Protokół Nr XII/2015
         Protokół Nr XIII/2015
         Protokół nr Nr XIV/2016
         Protokół Nr XV/2016
         Protokół Nr XVI /2016
         Protokół Nr XVII/2016
         Protokół nr XVIII/2016
         Protokół nr XIX/2016
         Protokół nr XX/2016
         Protokół nr XXI/2016
         Protokół nr XXII/2016
         Protokół nr XXIII/2016
         Sprostowanie do protokołu nr XXIII/2016
         Protokół nr XXIV/2017
         Protokół nr XXV/2017
         Protokół nr XXVI/2017
         Protokół nr XXVII/2017
         Protokół nr XXVIII/2017
         Protokół nr XXIX/2017
         Protokół nr XXX /2017
         Protokół nr XXXI/2017
         Protokół nr XXXII/2017
         Protokół nr XXXIII/2017
         Protokół nr XXXIV/2017
         Protokół nr XXXV/2018
         Protokół nr XXXVI/2018
         Protokół nr Nr XXXVII /2018
         Protokół nr XXXVIII /2018
         Protokół nr XXXIX/2018
         Protokół nr XL/2018
         Protokół nr XLI/2018
         Protokół nr XLII/2018
         Protokół nr I/2018
         Protokół nr II/2018
         Nagranie z II Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr III/2018
         Nagranie z III Sesji rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr IV/2019 z Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Nagranie z IV Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr V/2019
         Nagranie z V Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr VI/2019
         Nagranie z VI Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr VII/2019
         Nagranie z VII Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr VIII/2019
         Nagranie z VIII Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr IX/2019
         Nagranie z IX Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr X/2019
         Nagranie z X Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XI/2019
         Nagranie z XI Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XII/2019
         Nagranie z XII Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XIII/2019
         Nagranie z XIII Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XIV/2020
         Nagranie z XIV Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XV/2020
         Nagranie z XV Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XVI/2020
         Nagranie z XVI Sesji Rady Gminy
         Protokół nr XVII/2020
         Nagranie z XVII Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XVIII/2020
         Nagranie z XVIII Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XIX/2020
         Nagranie z XIX Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XX/2020
         Nagranie z XX Sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
         Protokół nr XXI/2020
         Protokol nr XXII/2020
         Protokół nr XXIII/2020
         Protokół nr XXiV/2020
         Protokół nr XXV/2021
         Protokół nr XXVI/2021
         Protokół nr XXVIII/2021
         Protokół nr XXIX/2021
         Protokół Nr XXX/2021
         Protokół nr XXXI/2021
      Radni Gminy
         Kadencja 2014-2018
         Kadencja 2018-2023
      Dyżury Radnych Gminy
         Kadencja 2018-2023
            Przewodniczący Rady Gminy
         Kadencja 2014-2018
            Przewodniczący Rady Gminy
      Rejestr petycji do Rady Gminy
         2018 r.
         2020 r.
            Petycja dot. działki nr 133/3
            Petycja dot. wykluczeń religijnych, medycznych (...)
         2021 r.
            Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
            Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady
            Petycja w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
            Petycja w sprawie zaproszenia Gminy do udziału w plebiscycie i rankingu "Lider Usług Publicznych"
            Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
            Wniosek dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie
      Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy
         2018 r.
            Interpelacje nr 0003.1.2018 i nr 0003.2.2018
            Interpelacja nr 0003.3.2018
            Interpelacja nr 0003.4.2018
            Interpelacja nr 0003.5.2018
         2019 r.
            Interpelacja z dnia 25.03.2019 r.
            Interpelacja z dnia 27.06.2019 r.
            Interpelacja z dnia 19.08.2019 r.
            Interpelacja z dnia 19.09.2019 r.
            Interpelacja z dnia 26.09.2019 r.
            Interpelacja nr 0003.13.2019, 0002.14.2019, 0003.15.2019
         2020 r.
            Interpelacja nr 0003.16.2020, 0003.17.2020
            Interpelacja nr 0003.18.2000
            Interpelacje nr 0003.19.2020, 0003.20.2020
               Odpowiedź na interpelację nr 19 i 20
            Interpelacja nr 0003.21.2020,0003.22.2020, 0003.23.2020
               Odpowiedź na interpelację nr 21,22,23
            Interpelacja nr 0003.24.2020, 0003.25.2020, 0003.26.2020. Zapytanie nr 0003.27.2020
               Odpowiedź na interpelację nr 24,25,26,27
            Interpelacja nr 0003.28.2020
               Odpowiedź na interpelację
            Interpelacja nr 0003.29.2020
               Odpowiedź na interpelację
            Interpelacja nr 0003.30.31.2020
               Odpowiedź na interpelację
            Wnioski do projektu budżetu gminy w 2021 r.
            Interpelacja nr 35.2020
               Odpowiedź na interpelację
               Dodatkowa odpowiedź na interpelację
            Interpelacja nr 0003.36.2020
               Odpowiedź na interpelację
         2021 r.
            Interpelacja nr 0003.37.2021
            Interpelacja nr 0003.40.2021
            Interpelacja nr 0003.42.2021
   Statut Gminy
      Statut Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. (obowiązuje od 17 stycznia 2019 r.)
   Statuty Sołectw
   Budżet
      Sprawozdania finansowe
         Rb-NDS 2006 r.
         Rb-Z 2006 r
         Rb-N 2006 r
         Rb-NDS 2007 r.
         Rb-Z 2007 r.
         Rb-N 2007 r.
         Rb-NDS 2008 r.
         Rb-Z 2008 r.
         Rb-N 2008 r.
         Rb-27s 2008 r.
         Rb-28s 2008 r.
         RB-PDP 2008 r.
         Rb-ST 2008 r.
         Rb-UN 2008 r.
         Rb-UZ 2008 r.
         Sprawozdania za I kwartał 2009
         Sprawozdania za I kwartał 2010 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2010
         Sprawozdania za 2009 r.
         Sprawozdania finansowe dotyczące zadań zleconych i rządowych, I-III kwartał 2010 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2010 r.
         Sprawozdania za IV kw. 2010 r.
         Sprawozdania za I kwartał 2011 r.
         Bilans za rok 2009
         Bilans za rok 2010
         Sprawozdania za II kwartał 2011 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2011 r.
         Sprawozdania za 2011 rok
         Sprawozdania finansowe za I kwartał 2012
         Sprawozdanie za II kwartał 2012
         Sprawozdanie za III kwartał 2012
         Sprawozdanie roczne za 2012 rok
         Sprawozdanie za I kwartał 2013
         Sprawozdanie za II kwartał 2013
         Sprawozdanie za III kwartał 2013
         Sprawozdanie za IV kwartał 2013
         Sprawozdanie za I kwartał 2014
         Sprawozdanie za II kwartał 2014
         Sprawozdanie za III kwartał 2014
         Sprawozdanie za 2020 r.
      Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
         Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu
         Reginalna Izba Obrachunkowa
         Uchwała Nr I-295/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
         Uchwała Nr I-296/2008 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
         Uchwała Nr I/181/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
         Uchwała Nr I/85/2010
         Uchwała Nr I/130/2010
         Uchwała Nr I/131/2010
         Uchwała Nr I/137/2010
         Uchwała Nr I/45/2011
         Uchwała Nr I/46/2011
         Uchwała Nr 43/2011
         Uchwała nr I/138/2011
         Uchwała Nr I/292/2011
         Uchwała Nr I/279/2011
         Uchwała Nr I/11/2012
         Uchwała Nr I/251/2012 RIO
         Uchwała Nr I/341/2012 RIO
         Uchwała nr I/23/2013
         Opinia RIO za 2011
         oświadczenie w sprawie zadłużenia za 2011
         Opinia RIO nr I.113.2013 o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok
         Uchwała nr I/301/2013
         Uchwała Nr I/113/2013
         Uchwała Nr I/215/2013
         Uchwała Nr I/300/2013
         Uchwała Nr I/301/2013
         Uchwała Nr I/34/2014
         Uchwała Nr I/119/2014
         Uchwała Nr I/235/2014
         Uchwała Nr I/301/2014
         Uchwała Nr I/302/2014
         Uchwała nr I/117/2015
         Uchwała I/232/2015
         Uchwała Nr I/326/2015
         Uchwała Nr I/328/2015
         Uchwała nr I/303/2016
         Uchwała nr I/304/2016
         Uchwała nr I/125/2018
         Uchwała nr I/193/2018
         Uchwała nr I/194/2018
      Informacje z wykonania budżetu
         Informacja z wykonania budżetu za rok 2008
         Informacja z wykonania budżetu za rok 2009
         Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku
         Sprawizdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010
      Budżet na rok 2009
      Budżet na rok 2010
      Budżet na rok 2011
      Budżet na rok 2012
      Budżet na rok 2013
      Budżet na rok 2014
      Budżet na rok 2015
      Budżet na rok 2016
      Budżet na rok 2017
      Budżet na rok 2018
      Budżet na 2019 r.
   Informacje Urzędu
      Ogłoszenia Wójta Gminy
         Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
         Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2012 roku
         Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
         Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2013 roku
         Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 roku w zakresie uposzechniania kultury ficzynej i sportu
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 18.07.2013
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
         Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 01.09.2014
         Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku
         Ogłoszenie o naborze członków komisji na realizację zadania publicznego w 2015 roku
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku p
         OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku
         Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
         Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
         sprawozdanie za 2015 rok- roczny program współpracy
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu uproszonej oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności
         Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie"
         Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gmi
         Ogłoszenie: Wybór Sołtysa sołectwa Janowice Wielkie
         Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie
         Ogłoszenie: Wybór Sołtysa sołectwa Janowice Wielkie
         Ogłoszenie: Wybór Sołtysa sołectwa Mniszków
   Podatki i opłaty lokalne
      Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 r.
         Podatek od nieruchomości
            Osoby prawne
            Osoby fizyczne
            Uchwała nr XII/61/2019
         Podatek od środków transportowych
         Podatek rolny
            Osoby prawne
            Osoby fizyczne
         Podatek leśny
            Osoby prawne
            Osoby fizyczne
         Opłata targowa
            Uchwała nr IV/27/2019
         Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 26.06.2020 r.
         Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Janowicach Wielkich
   Uchwały
      Rejestr Uchwał Rady Gminy
         Rok 2000
            Uchwała Nr XXI/93/2000
         Rok 2002
            Uchwała I/1/2002
            Uchwała I/2/2002
            Uchwała II/3/2002
            Uchwała II/4/2002
            Uchwała II/5/2002
            Uchwała II/6/2002
            Uchwała II/7/2002
            Uchwała II/8/2002
            Uchwała II/9/2002
            Uchwała II/10/2002
            Uchwała II/11/2002
            Uchwała II/12/2002
            Uchwała II/13/2002
         Rok 2003
            Uchwała III/14/2003
            Uchwała III/15/2003
            Uchwała III/16/2003
            Uchwała V/18/2003
            UchwałaV/19/2003
            Uchwała V/20/2003
            Uchwała V/21/2003
            Uchwała V/22/2003
            Uchwała V/23/2003
            Uchwała V/24/2003
            Uchwała V/25/2003
            Uchwała VI/26/2003
            Uchwała VI/27/2003
            Uchwała VII/28/2003
            Uchwała VII/29/2003
            Uchwała VII/30/2003
            Uchwała VII/31/2003
            Uchwała VII/32/2003
            Uchwała VIII/33/2003
            Uchwała VIII/34/2003
            Uchwała VIII/35/2003
            Uchwała IX/36/2003
            Uchwała X/37/2003
            Uchwała X/38/2003
            Uchwała X/39/2003
            Uchwała X/40/2003
            Uchwała X/41/2003
            Uchwała X/42/2003
            Uchwała X/43/2003
            Uchwała X/44/2003
            Uchwała XII/46/2003
            Uchwała XII/47/2003
            Uchwała XII/48/2003
            Uchwała XII/49/2003
            Uchwała XII/50/2003
            Uchwała XII/51/2003
            Uchwała XII/52/2003
            Uchwała XII/53/2003
            Uchwała XIII/54/2003
            Uchwała XIII/55/2003
         Rok 2004
            Uchwała XIV/57/2004
            Uchwała XIV/58/2004
            Uchwała XIV/59/2004
            Uchwała XXI/89/2004
            Uchwała XXI/90/2004
            Uchwała XXI/91/2004
         Rok 2005
            Uchwała XXIII/100/2005
            Uchwała XXIV/101/2005
            Uchwała XXIV/102/2005
            Uchwała XXIV/104/2005
            Uchwała XXIV/105/2005
            Uchwała XXIV/106/2005
            Uchwała XXV/107/2005
            Uchwała XXV/108/2005
            Uchwała XXV/109/2005
            Uchwała XXV/110/2005
            Uchwała XXV/111/2005
            Uchwała XXV/112/2005
            Uchwała XXV/113/2005
            Uchwała XXV/114/2005
            Uchwała XXVI/115/2005
            Uchwała XXVI/116/2005
            Uchwała XXV/117/2005
            Uchwała XXVII/118/2005
            Uchwała XXVII/119/2005
            Uchwała XXVII/120/2005
            Uchwała XXVII/121/2005
            Uchwała XXVII/122/2005
            Uchwała XXVII/123/2005
            Uchwała XXVII/124/2005
            Uchwała XXVII/125/2005
            Uchwała XXVIII/126/2005
            Uchwała XXVIII/127/2005
            Uchwała XXVIII/128/2005
            Uchwała XXIX/129/2005
            Uchwała XXIX/130/2005
            Uchwała XXIX/131/2005
            Uchwała XXIX/132/2005
            Uchwała XXIX/133/2005
            Uchwała XXX/134/2005
            Uchwała XXX/135/2005
            Uchwała XXX/136/2005
            Uchwała XXX/137/2005
            Uchwała XXXI/138/2005
            Uchwała XXXI/139/2005
            Uchwała XXXI/140/2005
            Uchwała XXXI/141/2005
            Uchwała XXXI/142/2005
            Uchwała XXXI/143/2005
            Uchwała XXXII/144/2005
            Uchwała XXXII/145/2005
            Uchwała XXXII/146/2005
         Rok 2006
            Uchwała XXXIII/148/2006
            Uchwała XXXIII/149/2006
            Uchwała XXXIV/151/2006
            Uchwała XXXIV/153
            Uchwała VII/150/2006
            Uchwała I/1/2006
            Uchwała I/2/2006
            Uchwała IV/3/2006
            Uchwała IV/4/2006
            Uchwała IV/5/2006
            Uchwała IV/7/2006
            Uchwała IV/8/2006
            Uchwała XXXIX/171/2006
         Rok 2007
            Uchwała VII/9/2007
            Uchwała VII/10/2007
            Uchwała VII/11/2007
            Uchwała VII/12/2007
            Uchwała VII/13/2007
            Uchwała VII/14/2007
            Uchwała VII/15/2007
            Uchwała VII/16/2007
            Uchwała VII/17/2007
            Uchwała VII/18/2007
            Uchwała VII/19/2007
            Uchwała VIII/20/2007
            Uchwała VIII/21/2007
            Uchwała VIII/22/2007
            Uchwała VIII/23/2007
            Uchwała VIII/24/2007
            Uchwała IX/25/2007
            Uchwała IX/26/2007
            Uchwała IX/27/2007
            Uchwała IX/28/2007
            Uchwała IX/29/2007
            Uchwała X/30/2007
            Uchwała X/31/2007
            Uchwała X/32/2007
            Uchwała X/33/2007
            Uchwała X/34/2007
            Uchwała X/35/2007
            Uchwała X/36/2007
            Uchwała XI/37/2007
            Uchwała XI/38/2007
            Uchwała XI/39/2007
            Uchwała XI/40/2007
            Uchwała XI/41/2007
            Uchwała XI/42/2007
            Uchwała Nr XII/43/2007
            Uchwała XIII/44/2007
            Uchwała XIII/45/2007
            Uchwała XIII/46/2007
            Uchwała XIII/47/2007
            Uchwała XIII/48/2007
            Uchwała XIV/49/2007
            Uchwała XIV/50/2007
            Uchwała XIV/51/2007
            Uchwała XIV/52/2007
            Uchwała XIV/53/2007
            Uchwała XIV/54/2007
            Uchwała XIV/55/2007
            Uchwała XV/56/2007
         Rok 2008
            Uchwała XVIII/57/2008
            Uchwała XVIII/58/2008
            Uchwała XVIII/59/2008
            Uchwała XVIII/60/2008
            Uchwała XVIII/61/2008
            Uchwała XVIII/62/2008
            Uchwała XVIII/63/2008
            Uchwała XVIII/64/2008
            Uchwała XVIII/65/2008
            Uchwała XVIII/66/2008
            Uchwała XIX/67/2008
            Uchwała XIX/68/2008
            Uchwała XIX/69/2008
            Uchwała XIX/70/2008
            Uchwała XIX/71/2008
            Uchwała XX/72/2008
            Uchwała XX/73/2008
            Uchwała XX/74/2008
            Uchwała XXI/75/2008
            Uchwała XXI/76/2008
            Uchwała XXI/77/2008
            Uchwała XXI/78/2008
            Uchwała XXII/79/2008
            Uchwała XXIII/84/2008
            Uchwała XXIII/85/2008
            Uchwała XIII/86/2008
            Uchwała XXIII/87/2008
            Uchwała XXIII/88/2008
            Uchwała XXIII/89/2008
            Uchwała XXIII/90/2008
            Uchwała XXIII/91/2008
            Uchwała XXIV/92/2008
            Uchwała XXV/93/2008
            Uchwała XXV/94/2008
            Uchwała XXV/95/2008
            Uchwała XXVII/102/2008
            Uchwała XXVII/103/2008
            Uchwała XXVII/104/2008
            Uchwała XXVII/105/2008
            Uchwała XXIII/83/2008
         Rok 2009
            Uchwała Nr XXVIII/106/2009
            Uchwała Nr XXVIII/107/2009
            Uchwała Nr XXVIII/108/2009
            Uchwała Nr XXVIII/109/2009
            Uchwała Nr XXIX/110/2009
            Uchwała Nr XXIX/111/2009
            Uchwała Nr XXIX/112/2009
            Uchwała Nr XXIX/113/2009
            Uchwała Nr XXIX/114/2009
            Uchwała Nr XXIX/115/2009
            Uchwała Nr XXX/117/2009
            Uchwała Nr XXX/118/2009
            Uchwała Nr XXX/119/2009
            Uchwała Nr XXX/120/2009
            Uchwała Nr XXX/121/2009
            Uchwała Nr XXX/122/2009
            Uchwała Nr XXX/123/2009
            Uchwała Nr XXX/124/2009
            Uchwała Nr XXX/125/2009
            Uchwała Nr XXX/126/2009
            Uchwała Nr XXX/127/2009
            Uchwała Nr XXX/128/2009
            Uchwała Nr XXX/129/2009
            Uchwała Nr XXX/130/2009
            Uchwała Nr XXXI/131/2009
            Uchwała Nr XXXI/132/2009
            Uchwała Nr XXXI/133/2009
            Uchwała Nr XXXI/134?2009
            Uchwała Nr XXXI/135/2009
            Uchwała Nr XXXI/136/2009
            Uchwała Nr XXXII/137/2009
            Uchwała Nr XXXII/138/2009
            Uchwała Nr XXXII/139/2009
            Uchwała Nr XXXII/140/2009
            Uchwała Nr XXXII/141/2009
            Uchwała Nr XXXII/142/2009
            Uchwała Nr XXXII/143/2009
            Uchwała Nr XXXII/144/2009
            Uchwała Nr XXXIII/145/2009
            Uchwała Nr XXXIV/147/2009
            Uchwała Nr XXXIV/148/2009
            Uchwała Nr XXXIV/149/2009
            Uchwała Nr XXXIV/150/2009
            Uchwała Nr XXXIV/151/2009
            Uchwała Nr XXXIV/152/2009
            Uchwała Nr XXXV/153/2009
            Uchwała Nr XXXV/154/2009
            Uchwała Nr XXXV/155/2009
            Uchwała Nr XXXV/156/2009
            Uchwała Nr XXXV/157/2009
            Uchwała Nr XXXV/158/2009
            Uchwała Nr XXX/116/2009
            Uchwała Nr XXXVI/159/2009
            Uchwała Nr XXXVI/160/2009
            Uchwała Nr XXXVI/162/2009
            Uchwała Nr XXXVIII/166/2009
         Rok 2010
            Uchwała Nr XL/170/2010
            Uchwała Nr XL/173/2010
            Uchwała Nr XL/174/2010
            Uchwała Nr XL/175/2010
            Uchwała Nr XL/168/2010
            Uchwała Nr XL/169/2010
            Uchwała Nr XLI/176/2010
            Uchwała Nr XL/171/2010
            Uchwała Nr XL/172/2010
            Uchwała Nr XLII/177/2010
            Uchwała Nr XLII/179/2010
            Uchwała Nr XLII/178/2010
            Uchwała Nr XLIII/180/2010
            Uchwała Nr XLIII/181/2010
            Uchwała Nr XLIII/182/2010
            Uchwała Nr XLIII/183/2010
            Uchwała Nr XLIII/184/2010
            Uchwała Nr XLIII/185/2010
            Uchwała Nr XLIV187/2010
            Uchwała Nr XLIV/188/2010
            Uchwała Nr XLIV/189/2010
            Uchwała Nr XLIV/190/2010
            Uchwała Nr XLV/192/2010
            Uchwała Nr XLV/194/2010
            Uchwała Nr XLV/196/2010
            Uchwała Nr XLV/191/2010
            Uchwała Nr XLIV/186/2010
            Uchwała Nr I/1/2010
            Uchwała Nr I/2/2010
            Uchwała Nr II/3/2010
            Uchwała Nr III/5/2010
            Uchwała Nr III/6/2010
            Uchwała Nr III/7/2010
            Uchwała Nr III/8/2010
            Uchwała Nr III/9/2010
            Uchwała Nr III/10/2010
         Rok 2011
            Uchwała Budżetowa Nr IV/11/2011
            Uchwała Nr IV/12/2011
            Uchwała Nr IV/13/2011
            Uchwała Nr IV/14/2011
            Uchwała Nr IV/15/2011
            Uchwała Nr V/16/2011
            Uchwała Nr V/17/2011
            Uchwała Nr V/18/2011
            Uchwała Nr V/19/2011
            Uchwała Nr V/20/2011
            Uchwała Nr V/21/2011
            Uchwała Nr V/22/2011
            Uchwała Nr V/23/2011
            Uchwała Nr VI/25/2011
            Uchwała Nr VI/26/2011
            Uchwała Nr VI/27/2011
            Uchwała Nr VI/28/2011
            Uchwała Nr VI/29/2011
            Uchwała Nr VIII/30/2011
            Uchwała Nr VIII/31/2011
            Uchwała Nr VIII/32/2011
            Uchwała Nr VIII/33/2011
            Uchwała Nr IX/34/2011
            Uchwała Nr IX/35/2011
            uchwała Nr IX/36/2011
            uchwała Nr IX/37/2011
            Uchwała Nr IX/38/2011
            Uchwała Nr IX/39/2011
            Uchwała Nr IX/40/2011
            Uchwała Nr IX/41/2011
            Uchwała Nr IX/42/2011
            Uchwała Nr IX/43/2011
            Uchwała Nr IX/44/2011
            Uchwała X/45/2011
            Uchwała X/46/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała X/47/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała X/48/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała X/49/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała X/50/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała X/51/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała X/51/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
            Uchwała Nr XI/53/2011
            Uchwała Nr XI/54/2011
            Uchwała Nr XI/55/2011
            Uchwała Nr XI/56/2011
            Uchwała Nr XI/57/2011
            uchwała Nr XI/58/2011
            Uchwała Nr XI/59/2011
            Uchwała Nr XI/60/2011
            Uchwała Nr XI/61/2011
            Uchwała Nr XI/62/2011
            Uchwała Nr XI/63/2011
            Uchwała nr XII/64/2011
            Uchwała Nr XII/65/2011
            Uchwała Nr XII/66/2011
            Uchwała Nr XII/67/2011
            Uchwała Nr XII/68/2011
            Uchwała Nr XII/69/2011
            Uchwała Nr XII/70/2011
            Uchwała Nr XII/71/2011
            Uchwała Nr XII/72/2011
            Uchwała Nr XII/73/2011
            Uchwała Nr XII/74/2011
            Uchwała Nr XIII/75/2011
            Uchwała Nr XIII/76/2011
            Uchwała Nr XIII/77/2011
            Uchwała Nr XIII/78/2011
            Uchwała Budżetowa Nr XIV/79/2011
            Uchwała Nr XIV/80/2011
            Uchwała Nr XIV/81/2011
            Uchwała Nr XIV/82/2011
            Uchwała Nr XIV/83/2011
            Uchwała Nr XIV/84/2011
            Uchwała Nr XIV/85/2011
            Uchwała Nr XIV/86/2011
         Rok 2012
            Uchwała Nr XV/87/2012
            Uchwała Nr XV/88/2012
            Uchwała Nr XV/89/2012
            Uchwała Nr XV/90/2012
            Uchwała Nr XV/91/2012
            Uchwała Nr XV/92/2012
            Uchwała Nr XV/93/2012
            Uchwała Nr XV/94/2012
            Uchwała Nr XV/95/2012
            Uchwała Nr XV/96/2012
            Uchwała Nr XV/97/2012
            Uchwała Nr XV/98/2012
            Uchwała nr XVI/99/2012
            Uchwała nr XVI/100/2012
            Uchwała nr XVI/101/2012
            Uchwała nr XVI/102/2012
            Uchwała nr XVI /103/ 2012
            Uchwała nr XVI / 104/ 2012
            Uchwała nr XVI/ 105/2012
            Uchwała nr XVI/106/2012
            Uchwała nr XVI/107/2012
            Uchwała nr XVI/108/2012
            Uchwała nr XVII/109/2012
            Uchwała nr XVII/110/2012
            Uchwała Nr XVII/111/2012
            Uchwała nr XVII/112/2012
            Uchwała nr XVII/113/2012
            Uchwała Nr XVII/114/2012
            Uchwała Nr XVII/115/2012
            Uchwała Nr XVII / 116/2012
            Uchwała Nr XVII/117/2012
            Uchwała Nr XVII/ 118/2012
            Uchwała Nr XVII/119/2012
            Uchwała Nr XVII/120/2012
            Uchwała nr XVIII/121/2012
            Uchwała nr XVIII/122/2012
            Uchwała nr XIX/123/2012
            Uchwała NR XIX/124/2012
            Uchwała NR XIX/125/2012
            Uchwała NR XIX/126/2012
            Uchwała NR XIX/127/2012
            Uchwała NR XIX/128/2012
            Uchwała Nr XX/129/2012
            Uchwała Nr XX/130/2012
            Uchwała Nr XX/131/2012
            Uchwała Nr XX/132/2012
            Uchwała Nr XX/133/2012
            Uchwała Nr XX/134/2012
            Uchwała Nr XX/135/2012
            Uchwała Nr XX/136/2012
            Uchwała Nr XX/137/2012
            Uchwała nr XXI/138/2013
            Uchwała nr XXI/139/2012
            Uchwała nr XXI /140/ 2012
            Uchwała nr XXI/141/2012
            Uchwała nr XXI/142/2012
            Uchwała nr XXI /143/2012
            Uchwała nr XXI/144/2012
            Uchwała nr XXI/145/2012
            Uchwała nr XXI/146/2012
            Uchwała nr XXI/ 147/2012
            Uchwała nr XXI/148/2012
            Uchwała nr XXI/149/2012
            Uchwała nr XXI/150/2012
            Uchwała nr XXI/151/2012
            Uchwała nr XXI/152/2012
         Rok 2013
            Uchwała nr XXII/153/2013
            Uchwała nr XXII/154/2013
            Uchwała nr XXII/155/2013
            Uchwała nr nr XXII/156/2013
            Uchwała nr XXII/157/2013
            Uchwała nr XXII/158/2013
            Uchwała nr XXII/ 159/2013
            Uchwała nr XXII/160/2013
            Uchwała nr XXIII/161/2013
            Uchwała nr NR XXIII/162/2013
            Uchwała nr XXIII/163/2013
            Uchwała nr XXIII/164/2013
            Uchwała nr XXIII/165/2013
            Uchwała nr XXIII/166/2013
            Uchwała nr XXIII /167/2013
            Uchwała nr XXIII/168/2013
            Uchwała nr XXIII/ 169/2013
            Uchwała nr XXIV/170/2013
            Uchwała nr XXIV/171/2013
            Uchwała nr nr XXIV/172/2013
            Uchwała nr XXIV/173/2013
            Uchwała Nr XXV / 174/ 2013
            Uchwała Nr XXV / 175 / 2013
            Uchwała Nr XXV/176/2013
            Uchwała Nr XXV/177/2013
            Uchwała Nr XXV/178/2013
            Uchwała Nr XXV/179/2013
            Uchwała Nr XXV/180/2013
            Uchwała Nr XXV/181/2013
            Uchwała Nr XXV/182/2013
            Uchwała Nr XXV / 183 /2013
            Uchwała Nr XXV/ 184 /2013
            Uchwała Nr XXVI/185/2013
            Uchwała nr XXVI/186/2013
            Uchwała nr XXVI/187/2013
            Uchwała Nr XXVI/188/2013
            Uchwała Nr XXVII/189/2013
            Uchwała Nr XXVII/190/2013
            Uchwała Nr XXVII/191/2013
            Uchwała Nr XXVII / 192 /2013
            Uchwała Nr XXVII /193/2013
            Uchwała Nr XXVII/194/2013
            Uchwała Nr XXVII/ 195/2013
            Uchwała Nr XXVIII/ 196/2013
            Uchwała Nr XXVIII/197/2013
            Uchwała Nr XXVIII/198/2013
            Uchwała Nr XXVIII/ 199/2013
            Uchwała Nr XXVIII /200/2013
            Uchwała Nr XXVIII/201/2013
            Uchwała Nr XXVIII/202/2013
            Uchwala Nr XXIX/203/2013
            Uchwała Nr XXIX/204/2013
            Uchwała Nr XXIX/ 205 /2013
            Uchwała Nr XXIX/206/2013
            Uchwała Nr XXIX/ 207/2013
         Rok 2014
            Uchwała Nr XXX/208/2014
            Uchwała Nr XXX/209/2014
            Uchwała Nr XXX/210/2014
            Uchwała Nr XXX/211/2014
            Uchwała Nr XXX/212/2014
            Uchwała Nr XXX/213/2014
            Uchwała Nr XXX/214/2014
            Uchwała Nr XXX/215/2014
            Uchwała Nr XXX/216/2014
            Uchwała Nr XXX/217/2014
            Uchwała Nr XXX/218/2014
            Uchwała Nr XXXI/219/2014
            Uchwała Nr XXXI/220/2014
            Uchwała Nr XXXI/221/2014
            Uchwała Nr XXXI/222/2014
            Uchwała Nr XXXI/223/2014
            Uchwała Nr XXXI/224/2014
            Uchwała Nr XXXI/225/2014
            Uchwała Nr XXXII/226/2014
            Uchwała Nr XXXII/227/20143
            Uchwała Nr XXXII/228/2014
            Uchwała Nr XXXII/229/2014
            Uchwała Nr XXXII/230/2014
            Uchwała Nr XXXII/231/2014
            Uchwała Nr XXXII/232/2014
            Uchwała Nr XXXII/233/2014
            Uchwała Nr XXXII/234/2014
            Uchwała Nr XXXII/ 235/2014
            Uchwała Nr XXXII/236/2014
            Uchwała Nr XXXII/237/2014
            Uchwała Nr XXXIII/238/2014
            Uchwała Nr XXXIII/239/2014
            Uchwała nr XXXIV/240/2014
            Uchwała nr XXXIV/241/2014
            Uchwała nr nr XXXIV/242/2014
            Uchwała nr XXXIV/243/2014
            Uchwała nr XXXIV/244/2014
            Uchwała nr XXXIV/245/2014
            Uchwała nr XXXIV/246/2014
            Uchwała Nr XXX/247/2014
            Uchwała Nr XXXV/248/2014
            Uchwała Nr XXXV/249/2014
            Uchwała Nr I/1/2014
            Uchwała Nr I/2/2014
            Uchwała Nr II/3/2014
            Uchwała Nr II/4/2014
            Uchwała Nr II/5/2014
            Uchwała Nr II/6/2014
            Uchwała Nr II/7/2014
            Uchwała nr Nr III/8/2014
            Uchwała nr nr III/9/2014
            Uchwała nr nr III/10/2014
            Uchwała III/11/2014
            Uchwała nr III/12/2014
         Rok 2015
            Uchwała Nr nr IV/13/2015
            Uchwała Nr IV/14/2015
            Uchwała Nr IV/15/2015
            Uchwała Nr IV/16/2015
            Uchwała Nr V/ 17 / 2015
            Uchwała Nr V/18/2015
            Uchwała Nr V/19/2015
            Uchwała Nr V/20/2015
            Uchwała Nr V/21/2015
            Uchwała Nr VI/22/2015
            Uchwała Nr VI/23/2015
            Uchwała Nr VI/24/2015
            Uchwała Nr VI/25/2015
            Uchwała Nr VI/26/2015
            Uchwała Nr VI/27/2015
            Uchwała Nr VI/28/2015
            Uchwała Nr VI/29/2015
            Uchwała Nr VII/30/2015
            Uchwała Nr VIII/31/2015
            Uchwała Nr VIII/32/ 2015
            Uchwała Nr VIII/33/2015
            Uchwała Nr VIII/34/2015
            Uchwała nr VIII/35/2015
            Uchwała Nr VIII/36/2015
            Uchwała Nr VIII/37/2015
            Uchwała Nr VIII/38/2015
            uchwała Nr VIII/39/2015
            Uchwała nr IX/40/2015
            Uchwałą nr IX/41/2015
            Uchwała nr IX/42/2015
            Uchwała nr IX/43/2015
            Uchwała Nr Nr X/44/2015
            Uchwała nr X /45/2015
            Uchwała nr X/46/2015
            Uchwała nr X/47/2015
            Uchwała nr X/48/2015
            Uchwała nr X/49/2015
            Uchwała nr X/50/2015
            Uchwała nr X/51/2015
            Uchwała nr X/52/2015
            Uchwała Nr XI/54/2015
            Uchwała Nr XI/53/2015
            Uchwała Nr XI/55/2015
            Uchwała Nr XI/56/2015
            Uchwała Nr XI/57/2015
            Uchwała Nr XII/58/2015
            Uchwała Nr XII/59/2015
            Uchwała Nr XII/60/2015
            Uchwała Nr XII/61/2015
            Uchwała Nr XII/62/2015
            Uchwała Nr XII/63/2015
            Uchwała nr XIII/64/2015
            Uchwała nr XIII/65/2015
            Uchwała nr XIII/66/2015
            Uchwała nr XIII/67/2015
            Uchwała nr XIII/68/2015
            Uchwała nr XIII / 69 /2015
            Uchwała nr XIII/70/2015
            Uchwała nr XIII/71/2015
         Rok 2016
            Uchwała nr XIV/72/2016
            Uchwała nr XIV/73/2016
            Uchwała nr XIV/74/2016
            Uchwała nr XIV/75/2016
            Uchwała nr XIV/76/2016
            Uchwała nr XIV/77/2016
            Uchwała nr XIV/78/2016
            Uchwała nr XIV/79/2016
            Uchwała nr XIV/80/2016
            Uchwała nr XIV/81/2016
            Uchwała Nr XV/82/2016
            Uchwała Nr XV/83/2016
            Uchwała Nr XV/84/2016
            Uchwała nr XV/85/2016
            Uchwała nr XV/86/2016
            Uchwała Nr XV/87/2016
            Uchwała nr XVI/88/2016
            Uchwała Nr XVI/89/2016
            Uchwała nr XVI / 90/ 2016
            Uchwała nr XVI/91/2016
            Uchwała nr XVII/92/2016
            Uchwała XVII/93/2016
            Uchwała nr XVII/94/2016
            Uchwała nr XVII/95/2016
            Uchwała nr XVII/96/2016
            Uchwała nr XVII/97/2016
            Uchwała nr XVII/98/2016
            Uchwała nr XVII/99/2016
            Uchwała nr XVII/100/2016
            Uchwała nr XVII/101/2016
            Uchwała nr XVIII/102/2016
            Uchwała nr XVIII/103/2016
            Uchwała nr XIX/104/2016
            Uchwała nr XIX/105/2016
            Uchwała nr XIX/106/2016
            Uchwała nr XX/107/2016
            Uchwała nr XX/108/2016
            Uchwała nr XXI/109/2016
            Uchwała nr XXI/110/2016
            Uchwała nr XXI/111/2016
            Uchwała nr XII/112/2016
            Uchwała nr XII/113/2016
            Uchwała nr XII/114/2016
            Uchwała nr XXIII/115/2016
            Uchwała nr XXIII/116/2016
            Uchwała nr XXIII/117/2016
         Rok 2017
            Uchwała XXIV/119/2017
            Uchwała nr XXIV/120/2017
            Uchwała nr XXIV/121/2017
            Uchwała nr XXIV/122/2017
            Uchwała XXIV/123/2017
            Uchwała XXIV/124/2017
            Uchwała nr XXIV/125/2017
            Uchwała nr XXIV/126/2017
            Uchwała nr XXIV/127/2017
            Uchwała nr XXV/128/2017
            Uchwała nr XXVI/129/2017
            Uchwała nr XXVI/130/2017
            Uchwała nr XXVI/131/2017
            Uchwała nr XXVII/132/2017
            Uchwała nr XXVII/133/2017
            Uchwała nr XXVII/134/2017
            Uchwała nr XXVII/135/2017
            Uchwała nr XXVII/136/2017
            Uchwała nr XXVII /137/2017
            Uchwała nr XXVII/138/2017
            Uchwała nr XXIX/139/2017
            Uchwała nr XXIX/ 140/ 2017
            Uchwała nr XXIX / 141/2017
            Uchwała nr XXIX/142/2017
            Uchwała nr XXIX / 143/ 2017
            Uchwała nr XXIX / 144/ 2017
            Uchwała nr XXIX / 145/2017
            Uchwała nr XXIX / 146/2017
            Uchwała nr XXIX/147/2017
            Uchwała nr XXX/148/2017
            Uchwała nr XXX/149/2017
            Uchwała nr XXX/150/2017
            Uchwała nr XXXI/151/2017
            Uchwała nr XXXI/152/2017
            Uchwała nr XXXI/153/2017
            Uchwała nr XXXI/154/2017
            Uchwała nr XXXII /155 /2017
            Uchwała nr XXXIII/156/2017
            Uchwała nr XXXIII/157/2017
            Uchwała nr XXXIII/158/2017
            Uchwała nr XXXIII/159/2017
            Uchwała nr XXXIII/160/2017
            Uchwała Nr XXXIV/161/2017
            Uchwała Nr XXXIV/162/2017
            Uchwała Nr XXXIV/163/2017
            Uchwała Nr XXXIV/164/2017
            Uchwała budżetowa Nr XXXIV/165/2017
            Uchwała nr XXXIV/166/2017
         Rok 2018
            Uchwała nr XXXV/167/2018
            Uchwała nr XXXV/168/2018
            Uchwała nr XXXV/169/2018
            Uchwała nr XXXV/170/2018
            Uchwała nr XXXV/171/2018
            Uchwała nr XXXV/172/2018
            Uchwała nr XXXVI/173/2018
            Uchwała nr XXXVI/174/2018
            Uchwała nr XXXVI/175/2018
            Uchwała nr XXXVI/176/2018
            Uchwała nr XXXVIII/177/2018
            Uchwała nr XXXVIII/178/2018
            Uchwała nr XXXVIII/179/2018
            Uchwała nr XXXIX /180 /2018
            Uchwała nr XXXIX/181/2018
            Uchwała nr XXXIX /182/2018
            Uchwała nr XXXIX /183/ 2018
            Uchwała nr XXXIX/184/2018
            Uchwała nr XXXIX /185/2018
            Uchwała nr XXXIX/186/2018
            Uchwała nr XXXIX /187 / 2018
            Uchwała nr XXXIX 188/2018
            Uchwała nr XXXIX /189/2018
            Uchwała nr XXXIX/190/2018
            Uchwała nr XL/191/2018
            Uchwała nr XL/192/2018
            Uchwała nr XL/193/2018
            Uchwała nr XL/194/2018
            Uchwała nr XL/195/2018
            Uchwała nr XL/196/2018
            Uchwała nr XL/197/2018
            Uchała nr XLI/198/2018
            Uchwała nr XLI/199/2018
            Uchwała nr I/1/2018
            Uchwała nr I/2/2018
            Uchwała nr I/3/20108
            Uchwała nr I/4/2018
            Uchwała nr I/5/2018
            Uchwała nr II/6/2018
            Uchwała nr II/7/2018
            Uchwała nr II/8/2018
            Uchwała nr II/9/2018
            Uchwała nr II/10/2018
            Uchwala nr II/11/2018
            Uchwala nr III/12/2018
            Uchwała nr III/13/2018
            Uchwała nr III/14/2018
            Uchwala nr III/15/2018
            Uchwała nr III/16/2018
            Uchwala nr III/17/2018
            Uchwala nr III/19/2018
            Uchwala nr III/18/2018
            Uchwala nr III/20/2018
            Uchwala nr III/21/2018
            Uchwala nr III/22/2018
            Uchwala nr III/23/2018
         Rok 2019
            Uchwała nr IV/24/2019
            Uchwała nr IV/25/2019
            Uchwała nr IV/26/2019
            Uchwała nr IV/27/2019
            Uchwała nr IV/28/2019
            Uchwała nr IV/29/2019
            Uchwała nr V/30/2019
            Uchwała nr V/31/2019
            Uchwała nr VI/32/2019
            Uchwała nr VII/33/2019
            Uchwała nr VII/34/2019
            Uchwała nr VII/35/2019
            Uchwała nr VII/36/2019
            Uchwała nr VII/37/2019
            Uchwała nr VII/38/2019
            Uchwała nr VII/39/2019
            Uchwała nr VIII/40/2019
            Uchwała nr VIII/41/2019
            Uchwała nr VIII/42/019
            Uchwała nr VIII/43/2019
            Uchwała nr VIII/44/2019
            Uchwała nr VIII/45/2019
            Uchwała nr VIII/46/2019
            Uchwała nr VIII/47/2019
            Uchwała nr IX/48/2019
            Uchwała nr IX/49/2019
            Uchwała nr X/50/2019
            Uchwała nr X/51/2019
            Uchwała nr X/52/2019
            Uchwała nr X/53/2019
            Uchwała nr X/54/2019
            Uchwała nr X/55/2019
            Uchwała nr X/56/2019
            Uchwała nr XI/51/2019
            Uchwała nr XII/58/2019
            Uchwała nr XII/59/2019
            Uchwała nr XII/60/2019
            Uchwała XII//61/2019
            Uchwała nr XII/62/2019
            Uchwała nr XII/63/2019
            Uchwała nr XII/64/2019
            uchwała nr XIII/65/2019
            Uchwała nr XIII/66/2019
            Uchwała nr XIII/67/2019
            Uchwała nr XIII/68/2019
            Uchwała nr XIII/69/2019
            Uchwała nr XIII/70/2019
            Uchwała nr XIII/71/2019
            Uchwała nr XIII/72/2019
            Uchwała nr XIII/73/2019
            Uchwała nr XIII/74/2019
            Uchwała nr XIII/75/2019
         Rok 2020
            Uchwała nr XIV/76/2020
            Uchwała nr XIV/77/2020
            Uchwała nr XIV/78/2020
            Uchwała nr XIV/79/2020
            Uchwała nr XIV/80/2020
            Uchwała nr XIV/81/2020
            Uchwała nr XIV/82/2020
            Uchwała nr XIV/83/2020
            Uchwała nr XIV/84/2020
            Uchwała nr XIV/85/2020
            Uchwała nr XIV/86/2020
            Uchwała nr XV/87/2020
            Uchwała nr XV/88/2020
            Uchwała nr XV/89/2020
            Uchwała nr XVI/90/2020
            Uchwała nr XVI/91/2020
            Uchwała nr XVI/92/2020
            Uchwała Nr XVI/93/2020
            Uchwała nr XVI/94/2020
            Uchwała Nr XVI/95/2020
            Uchwała nr XVI/96/2020
            Uchwała nr XVI/97/2020
            Uchwała nr XVI/98/2020
            Uchwała nr XVI/99/2020
            Uchwała nr XVII/100/2020
            Uchwała nr XVII/101/2020
            Uchwała nr XVIII/102/2020
            Uchwała nr XIII/103/2020
            Uchwała nr XIII/104/2020
            Uchwała nr XVIII/105/2020
            Uchwała nr XVIII/106/2020
            Uchwała nr XVIII/107/2020
            Uchwała nr XVIII/108/2020
            Uchwała nr XVIII/109/2020
            Uchwała nr XIX/110/2020
            Uchwała nr XIX/111/2020
            Uchwała nr XIX/112/2020
            Uchwała nr XIX/113/2020
            Uchwała nr XIX/114/2020
            Uchwała XX/115/2020
            Uchwała nr XX/116/2020
            Uchwała nr XX/117/2020
            Uchwała nr XXI/118/2020
            Uchwała nr XXI/119/2020
            Uchwała nr XXI/120/2020
            Uchwała Nr XXII.121.2020
            Uchwała Nr XXII.122.2020
            Uchwała Nr XXII.123.2020
            Uchwała Nr XXII.124.2020
            Uchwała nr XXIII.125.2020
            Uchwała nr XXIII.127.2020
            Uchwała nr XXIII.128.2020
            Uchwałą nr XXIII.129.2020
            Uchwała nr XXIII.130.2020
            Uchwała nr XXIII.131.2020
            Uchwała nr XXIII.132.2020
            Uchwała nr XXIV.133.2020
            Uchwała nr XXIV.134.2020
            Uchwała nr XXIII.126.2020
         Rok 2021
            Uchwała nr XXV.135.2021
            Uchwała nr XXV.137.2021
            Uchwała nr XXV.138.2021
            Uchwała nr XXV.139.2021
            Uchwała nr XXV.140.2021
            Uchwała nr XXV.141.2021
            Uchwała nr XXV.142.2021
            Uchwała nr XXV.143.2021
            Uchwała nr XXV.144.2021
            Uchwała nr XXVI.145.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie
            Uchwała nr XXVI.146.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości
            Uchwała Nr XXVI.147.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2021 rok
            Uchwała nr XXVII.148.2021
            Uchwała nr XXVII.149.2021
            Uchwała nr XXVII.150.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
            Uchwała nr XXVII.151.2021
            Uchwała nr XXVII.152.2021
            Uchwała Nr XXVIII/153/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowice Wielkie wotum zaufania
            Uchwała Nr XXVIII/154/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego
            Uchwała nr XXVIII/155/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2020 roku
            Uchwała Nr XXVIII/156/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowice Wielkie na rok szkolny 2021/2022
            Uchwała nr XXVIII/157/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
            Uchwała nr XXVIII/158/2021 w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany dotacji celowej(...)
            Uchwała nr XXVIII/159/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Janowice Wielkie do organu regulującego w celu opiniowani
            Uchwała nr XXVIII/160/2021 w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie g
            Uchwała nr XXVIII/161/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2021 rok
            Uchwała nr XXVIII/162/2021 w sprawie zmiany uchwały nr X/32/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konser
            Uchwała nr XXIX/163/2021 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2021 rok
            Uchwała nr XXX/164/2021 w sprawie nadania ulicy we wsi Komarno
            Uchwała nr XXX/165/2021 w sprawie nadania ulicy we wsi Radomierz
            Uchwała nr XXX/166/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej działki 364.36 w Janowicach Wielkich na rzecz użytkownika wieczystego
            Uchwała nr XXX/167/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Janowice Wielkie do organu regulacyjnego w celu opiniowania
            Uchwała Nr XXX/168/2021 w sprawie przyznania dotacji dla wnioskodawców z budżetu Gminy Janowice Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisa
            Uchwała Nr XXX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2021ok
            Uchwała nr XXXI.170.2021
            Uchwała nr XXXI.172.2021
            Uchwała nr XXXI.173.2021
            Uchwała nr XXXI.174.2021
            Uchwała nr XXXI.175.2021
            Uchwała nr XXXI.176.2021
            Uchwała Nr XXXI.177.2021
            Uchwała nr XXXI.178.2021
            Uchwała nr XXXI/179/2021
            Uchwała nr XXXI.180.2021
            Uchwała nr XXXII/181/2021
            Uchwała nr XXXII/182/2021
            Uchwała nr XXXII/183/2021
            Uchwała n r XXXII/184/2021
            Uchwała nr XXXII/185/2021
            Uchwała nr XXXII/186/2021
            Uchwała nr XXXII/187/2021
            Uchwała nr XXXII/188/2021
            Uchwała nr XXXII/189/2021
            Uchwała nr XXXII/190/2021
            Uchwała nr XXXII/191/2021
   Zagospodarowanie przestrzenne
      Przeznaczenie w Planie/Studium
         Wnioski do pobrania
      Decyzje o warunkach zabudowy
         Wnioski do pobrania
      Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego
         Obwieszczenie
         Wnioski
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
      Procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - 2012-2015 rok
      Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Janowice Wielkie
      Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie
      Gospodarka przestrzenna - zakres ponadgminny
      MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - KOMARNO
      Nadanie nr porządkowgo nieruchomości
      MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - MNISZKÓW
      MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - RADOMIERZ
      MPZP - RADOMIERZ (w trakcie opracowania)
   Geodezja i kartografia
      Nadawanie numeru porządkowego
         Wnioski
   Ochrona środowiska
      Program ochrony środowiska
      Program usuwania azbestu
      Informacje dotyczące usuwania azbestu
         Komunikat dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
         Podstawy prawne
         Pliki do pobrania
      Decyzje środowiskowe
         Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego - zawiadomienie o przeptrowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Miedzianka" o mocy do 250kW na k
         Remont Drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny
         Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą we wsi Trzcińsko
         Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą we wsi Komarno
         Budowa budowli spowalniających spływ wody na cieku b/n
         Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Miedzianka" na rzece Bóbr w km 236+200we wsi Miedzianka wraz z jazem powłokowym we wsi Ciechanowice
         Budowa budynku usługowego z funkcją turystyczną (noclegową) minibrowaru i restauracji w granicach działki nr 179/2 we wasi Miedzianka
         Wniosek o wydanie decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
         Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Janowicach Wielkich i odbudowie jazu na rzece Bóbr na działkach 110/2, 110/4, 110/1, 112/1, 711 i 154 – obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie
         Budowa stawów rybnych na działce nr 386/2 - obręb Radomierz w gminie Janowice Wielkie
            Postanowienie RDOŚ
         Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 232 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie
         Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie
         Rozbudowa gospodarstwa o budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 255/2, 255/5 oraz 255/6, w miejscowości Komarno, gmina Janowi
         Zakup maszyn rolniczych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000’, t
         Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. numer 69619 Trzcińsko na działce nr 244/5 obręb Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie
         Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 194/1, AM-1, obręb Radomierz, gmina Janowice Wielkie
         Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 15/2, AM-2, obręb Radomierz, gmina Janowice Wielkie
         Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 41b (13-25-1.1-19) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
         Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 46c (13-25-1.1-20) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
         Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 46k (13-25-1.1-20) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
         Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.
      Udostępnianie informacji o środowisku
      Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotycząca wycinki drzew lub krzewów
      Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
      Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego
      UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
      Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
      Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego
      Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
      Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk, grzebalisk, spalarni zwłok zwierzęcych
   Dodatki mieszkaniowe
      Wnioski
   Zarządzenia Wójta Gminy
      Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
         Rok 2007
            Zarządzenie Nr 1/2007
            Zarządzenie Nr 2/2007
            Zarządzenie Nr 3/2007
            Zarządzenie Nr 4/2007
            Zarządzenie Nr 5/2007
            Zarządzenie Nr 6/2007
            Zarządzenie Nr 7/2007
            Zarządzenie Nr 8/2007
            Zarządzenie Nr 9/2007
            Zarządzenie Nr 10/2007
            Zarządzenie Nr 11/2007
            Zarządzenie Nr 13/2007
            Zarządzenie Nr 14/2007
            Zarządzenie Nr 15/2007
            Zarządzenie Nr 16/2007
            Zarządzenie Nr 17/2007
            Zarządzenie Nr 18/2007
            Zarządzenie Nr 62/2007
         Rok 2009
            Zarządzenie Nr 22/2009
            Zarządzenie Nr 16/2009
            Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Janowice Wielkie
         Rok 2010
            Zarządzenie Nr 8/2010
            Zarządzenie Nr 03/2010
            Zarządzenie Nr 12/2010
            Zarządzenie Nr 17/2010
            Zarządzenie Nr 23/2010
            Zarządzenie Nr 30/2010
            Zarządzenie Nr 35/2010
            Zarządzenie Nr 38/2010
         Rok 2011
            Zarządzenie Nr 1/2011
            Zarządzenie Nr 2/2011
            Zarządzenie Nr 3/2011
            Zarządzenie Nr 4/2011
            Zarządzenie Nr 5/2011
            Zarządzenie Nr 6/2011
            Zarządzenie Nr 7/2011
            Zarządzenie Nr 8/2011
            Zarządzenie Nr 9/2011
            Zarządzenie Nr 10/2011
            Zarządzenie Nr 11/2011
            Zarządzenie Nr 12/2011
            Zarządzenie Nr 13/2011
            Zarządzenie Nr 14/2011
            Zarządzenie Nr 15/2011
            Zarządzenie Nr 16/2011
            Zarządzenie Nr 17/2011
            Zarządzenie Nr 17a/2011
            Zarządzenie Nr 18a/2011
            Zarządzenie Nr 19/2011
            Zarządzenie Nr 20/2011
            Zarządzenie Nr 21/2011
            Zarządzenie Nr 22/2011
            Zarządzenie Nr 23/2011
            Zarządzenie Nr 24/2011
            Zarządzenie Nr 25/2011
            Zarządzenie Nr 28/2011
            Zarządzenie Nr 27/2011
            Zarządzenie Nr 29/2011
            Zarządzenie Nr 30/2011
            Zarządzenie Nr 31/2011
            Zarządzenie Nr 32/2011
            Zarządzenie Nr 33/2011
            Zarządzenie Nr 34/2011
            Zarządzenie Nr 35/2011
            Zarządzenie Nr 18/2011
            Zarządzenie Nr 26/2011
            Zarządzenie Nr 36/2011
            Zarządzenie Nr 37/2011
            Zarządzenie Nr 38/2011
            Zarządzenie Nr 39/2011
            Zarządzenie Nr 40/2011
            Zarządzenie nr 41/2011
            Zarządzenie Nr 42/2011
            Zarządzenie Nr 44/2011
            Zarządzenie Nr 45/2011
            Zarządzenie Nr 47/2011
            Zarządzenie Nr 48/2011
            Zarządzenie Nr 49/2011
            Zarządzenie Nr 50/2011
            Zarządzenie Nr 51/2011
            Zarządzenie Nr 52/2011
            Zarządzenie Nr 54/2011
            Zarządzenie Nr 56/2011
            Zarządzenie Nr 57/2011
            Zarządzenie Nr 58/2011
            Zarządzenie Nr 59/2011
            Zarządzenie Nr 60/2011
            Zarządzenie Nr 61/2011
            Zarządzenie Nr 62/2011
            Zarządzenie Nr 63/2011
            Zarządzenie Nr 64/2011
            Zarządzenie Nr 65/2011
            Zarządzenie Nr 66/2011
            Zarządzenie Nr 55/2011
            Zarządzenie nr 67/2011
            Zarządzenie Nr 68/2011
            Zarządzenie Nr 69/2011
            Zarządzenie Nr 70/2011
            Zarządzenie Nr 73/2011
            Zarządzenie Nr 74/2011
            Zarządzenie nr 76/2011
            Zarządzenie Nr 81/2011
            Zarządzenie Nr 85/2011
            Zarządzenie Nr 92/2011
            Zarządzenie Nr 77/2011
            Zarządzenie Nr 78/2011
            Zarządzenie Nr 83/2011
            Zarządzenie Nr 86/2011
            Zarządzenie Nr 87/2011
            Zarządzenie Nr 90/2011
            Zarządzenie Nr 91/2011
            Zarządzenie Nr 94/2011
            Zarządzenie Nr 95/2011
            Zarządzenie Nr 97/2011
            Zarządzenie Nr 99/2011
            Zarządzenie Nr 100/2011
            Zarządzenie Nr 101/2011
            Zarządzenie Nr 102/2011
            Zarządzenie Nr 106/2011
         Rok 2012
            Zarządzenie Nr 1/2012
            Zarządzenie Nr 3/2012
            Zarządzenie Nr 5/2012
            Zarządzenie Nr 6/2012
            Zarządzenie Nr 7/2012
            Zarządzenie Nr 8/2012
            Zarządzenie Nr 9/2012
            Zarządzenie Nr 13/2012
            Zarządzenie Nr 14/2012
            Zarządzenie Nr 15/2012
            Zarządzenie Nr 16/2012
            Zarządzenie Nr 17/2012
            Zarządzenie Nr 18/2012
            Zarządzenie Nr 21/2012
            Zarządzenie Nr 22/2012
            Zarządzenie Nr 24/2012
            Zarządzenie Nr 25/2012
            Zarządzenie Nr 29/2012
            Zarządzenie Nr 35/2012
            Zarządzenie Nr 37/2012
            Zarządzenie Nr 44/2012
            Zarządzenie Nr 45/2012
            Zarządzenie Nr 47/2012
            Zarządzenie Nr 55/2012
            Zarządzenie Nr 62/2012
            Zarządzenie Nr 63/2012
            Zarządzenie Nr 65/2012
            Zarządzenie Nr 80/2012
            ZARZĄDZENIE Nr 87/2012
            Zarządzenie Nr 90/2012
            Zarządzenie Nr 91/2012
            Zarządzenie Nr 92/2012
            Zarządzenie Nr 96/2012
            Zarządzenie Nr 97/2012
            ZARZĄDZENIE Nr 102/2012
            Zarządzenie Nr 104/2012
            Zarządzenie Nr 106/2012
            ZARZĄDZENIE Nr 107/2012
            ZARZĄDZENIE Nr 113/2012
            ZARZĄDZENIE Nr 115/2012
            ZARZĄDZENIE Nr 117 / 2012
         Rok 2013
            Zarządzenie nr 1/2013
            Zarządzenie Nr 2/2013
            Zarządzenie nr 3/2013
            Zarządzenie Nr 4/2013
            Zarządzenie nr 5/2013
            Zarządzenie nr 6/2013
            Zarządzenie nr 7/2013
            Zarządzenie nr 8/2013
            Zarządzenie nr 9/2013
            Zarządzenie nr 10/2013
            Zarządzenie nr 11/2013
            Zarządzenie nr 12/2013
            Zarządzenie nr 13/2013
            Zarządzenie nr 16/2013
            Zarządzenie nr 19/2013
            Zarządzenie nr 20/2013
            Zarządzenie nr 29/2013
            Zarządzenie nr 30/2013
            Zarządzenie nr 31/2013
            Zarządzenie nr 32/2013
            Zarządzenie nr 47/2013
            Zarządzenie nr 48/2013
            Zarządzenie nr 49/2013
            Zarządzenie nr 50/2013
            Zarządzenie nr 51/2013
            Zarządzenie nr 56/2013
            Zarządzenie nr 58/2013
            Zarządzenie nr 59/2013
            Zarządzenie nr 61/2013
            Zarządzenie nr 63/2013
            Zarządzenie nr 14/2013
            Zarządzenie nr 15/2013
            Zarządzenie nr 17/2013
            Zarządzenie nr 18/2013
            Zarządzenie nr 21/2013
            Zarządzenie nr 22/2013
            Zarządzenie nr 23/2013
            Zarządzenie nr 24/2013
            Zarządzenie nr 25/2013
            Zarządzenie nr 26/2013
            Zarządzenie nr 27/2013
            Zarządzenie nr 28/2013
            Zarządzenie nr 33/2013
            Zarządzenie nr 34/2013
            Zarządzenie nr 35/2013
            Zarządzenie nr 36/2013
            Zarządzenie nr 37/2013
            Zarządzenie nr 38/2013
            Zarządzenie nr 38/2013
            Zarządzenie nr 40/2013
            Zarządzenie nr 41/2013
            Zarządzenie nr 45/2013
            Zarządzenie nr 46/2013
            Zarządzenie nr 52/2013
            Zarządzenie nr 54/2013
            Zarządzenie nr 57/2013
            Zarządzenie nr 60/2013
            Zarządzenie nr 62/2013
            Zarządzenie nr 64/2013
            Zarządzenie nr 65/2013
            Zarządzenie nr 66/2013
            Zarządzenie nr 67/2013
            Zarządzenie nr 68/2013
            Zarządzenie nr 69/2013
            Zarządzenie nr 70/2013
            Zarządzenie nr 71/2013
            Zarządzenie nr 72/2013
            Zarządzenie nr 73/2013
            Zarządzenie nr 78/2013
         Rok 2014
            Zarządzenie Nr 1/2014
            Zarządzenie nr 4/2014
            Zarządzenie Nr 15/2014
            Zarządzenie Nr 27/2014
            Zarządzenie Nr 30/2014
            Zarządzenie nr 65/2015
         Rok 2015
            Zarządzenie nr 1/2015
            Zarządzenie nr 2/2015
            Zarządzenie nr 3/2015
            Zarządzenie nr 4/2015
            Zarządzenie nr 5/2015
            Zarządzenie nr 6/2015
            Zarządzenie nr 7/2015
            Zarządzenie nr 8/2015
            Zarządzenie nr 9/2015
            Zarządzenie nr 10/2015
            Zarządzenie nr 10A/2015
            Zarządzenie nr 11/2015
            Zarządzenie Nr 12/2015
            Zarządzenie nr 13/2015
            Zarządzenie nr 14/2015
            Zarządzenie nr 15/2015
            Zarządzenie nr 15A/2015
            Zarządzenie nr 16/2015
            Zarządzenie nr 17/2015
            Zarządzenie nr 18/2015
            Zarządzenie nr 19/2015
            Zarządzenie nr 20/2015
            Zarządzenie nr 21/2015
            Zarządzenie nr 22/2015
            Zarządzenie nr 23/2015
            Zarządzenie nr 24/2015
            Zarządzenie nr 25/2015
            Zarządzenie nr 26/2015
            Zarządzenie nr 27/2015
            Zarządzenie nr 28/2015
            Zarządzenie nr 29/2015
            Zarządzenie nr 30/2015
            Zarządzenie nr 31/2015
            Zarządzenie nr 32/2015
            Zarządzenie nr 33/2015
            Zarządzenie nr 34/2015
            Zarządzenie nr 35 /2015
            Zarządzenie nr 36/2015
            Zarządzenie nr 37/2016
            Zarządzenie nr 38/2015
            Zarządzenie nr 39/2015
            Zarządzenie nr 40/2015
            Zarządzenie nr 41/2014
            Zarządzenie nr 41A/2015
            Zarządznie nr 42/2015
            Zarządzenie nr 43/2015
            Zarządzenie nr 44/2015
            Zarządzenie nr 45/2015
            Zarządzenie nr 46/2015
            Zarządzenie nr 47/2015
            Zarządzenie nr 48/2015
            Zarządzenie nr 49/2015
            Zarządzenie nr 50/2015
            Zarządzenie nr 50A/2015
            Zarządzenie nr 51/2015
            Zarządzenie nr 52/2015
            Zarządzenie nr 55/2015
            Zarządzenie nr 56/2015
            Zarządzenie nr 57/2015
            Zarządzenie nr 58/2015
            Zarządzenie nr 59/2015
            Zarządzenie nr 60/2015
            Zarządzenie nr 61/2015
            Zarządzenie nr 62/2015
            Zarządzenie nr 63/2015
            Zarządzenie Nr 64/2015
            Zarządzenie nr 65/2015
            Zarządzenie nr 66/2015
         Rok 2016
            Zarządzenie nr 1/2016
            Zarządzenie nr 2/2016
            Zarządzenie nr 3/2016
            Zarządzenie nr 4/2016
            Zarządzenie nr 5/2016
            Zarządzenie nr 6/2016
            Zarządzenie nr 7/2016
            Zarządzenie nr 8/2016
            Zarządzenie nr 9/2016
            Zarządzenie nr 10/2016
            Zarządzenie nr 11/2016
            Zarządzenie nr 12/2016
            Zarządzenie nr 13/2016
            Zarządzenie nr 14/2016
            Zarządzenie nr 15/2016
            Zarządzenie nr 16/2016
            Zarządzenie nr 17/2016
            Zarządzenie nr 18/2016
            Zarządzenie nr 19/2016
            Zarządzenie nr 20/2016
            Zarządzenie nr 21/2016
            Zarządzenie nr 22/2016
            Zarządzenie nr 23/2016
            Zarządzenie nr 24/2016
            Zarządzenie nr 26/2016
            Zarządzenie nr 27/2016
            Zarządzenie nr 28/2016
            Zarządzenie nr 29/2016
            Zarządzenie nr 30/2016
            Zarządzenie nr 31/2016
            Zarządzenie nr 32/2016
            Zarządzenie nr 33/2016
            Zarządzenie nr 34/2016
            Zarządzenie nr 35/2016
            Zarządzenie nr 35/2016
            Zarządzenie nr 36/2016
            Zarządzenie nr 37/2016
            Zarządzenie nr 38/2016
            Zarządzenie nr 39/2016
            Zarządzenie nr 40/2016
            Zarządzenie nr 41/2016
            Zarządzenie nr 42/2016
            Zarządzenie nr 43/2016
            Zarządzenie nr 44/2016
            Zarządzenie nr 45/2016
            Zarządzenie nr 46/2016
            Zarządzenie nr 47/2016
            Zarządzenie nr 48/2016
            Zarządzenie nr 49/2016
            Zarządzenie nr 50/2016
            Zarządzenie nr 51/2016
            Zarządzenie nr 52/2016
            Zarządzenie nr 53/2016
            Zarządzenie nr 54/2016
            Zarządzenie nr 55/2016
            Zarządzenie nr 56/2016
            Zarządzenie nr 57/2016
            Zarządzenie nr 58/2016
            Zarządzenie nr 59/2016
            Zarządzenie nr 60/2016
            Zarządzenie nr 61/2016
            Zarządzenie nr 62/2016
            Zarządzenie nr 65/2016
         Rok 2017
            Zarządzenie nr 1/2017
            Zarządzenie nr 2/2017
            Zarządzenie nr 3/2017
            Zarządzenie nr 4/2017
            Zarządzenie nr 5/2017
            Zarządzenie nr 6/2017
            Zarządzenie nr 7/2017
            Zarządzenie nr 8/2017
            Zarządzenie nr 9/2017
            Zarządzenie nr 10/2017
            Zarządzenie nr 11/2017
            Zarządzenie nr 13/2017
            Zarządzenie nr 15/2017
            Zarządzenie nr 16/2017
            Zarządzenie nr 17/2017
            Zarządzenie nr 18/2017
            Zarządzenie nr 19/2017
            Zarządzenie nr 21/2017
            Zarządzenie nr 22/2016
            Zarządzenie nr 23/2017
            Zarządzenie nr 24/2017
            Zarządzenie nr 25/2016
            Zarządzenie nr 26/2016
            Zarządzenie nr 27/2017
            Zarządzenie nr 28/2017
            Zarządzenie nr 29/2017
            Zarządzenie nr 30/2017
            Zarządzenie nr 31/2017
            Zarządzenie nr 32/2017
            Zarządzenie nr 34/2017
            Zarządzenie nr 35/2017
            Zarządzenie nr 36/2017
            Zarządzenie nr 37/2017
            Zarządzenie nr 38/2017
            Zarządzenie nr 39/2017
            Zarządzenie nr 40/2017
            Zarządzenie nr 40A/2017
            Zarządzenie nr 41/2017
            Zarządzenie nr 42/2017
            Zarządzenie nr 43/2017
            Zarządzenie nr 44/2017
            Zarządzenie nr 47/2017
            Zarządzenie nr 48/2017
            Zarządzenie nr 49/2017
            Zarządzenie nr 50/2017
            Zarządzenie nr 51/2017
            Zarządzenie nr 52/2017
            Zarządzenie nr 53/2017
            Zarządzenie nr 54/2017
            Zarządzenie nr 55/2017
            Zarządzenie nr 58/2017
            Zarządzenie nr 59/2017
            Zarządzenie nr 61/2017
            Zarządzenie nr 62/2017
            Zarządzenie nr 64/2017
         Rok 2018
            Zarządzenie nr 1/2018
            Zarządzenie nr 2/2018
            Zarządzenie nr 3/2018
            Zarządzenie nr 4/2018
            Zarządzenie nr 5/2017
            Zarządzenie nr 6/2018
            Zarządzenie nr 7/2018
            Zarządzenie nr 8/2018
            Zarządzenie nr 9/2018
            Zarządzenie nr 10/2018
            Zarządzenie nr 11/2018
            Zarządzenie nr 12/2017
            Zarządzenie nr 13/2018
            Zarządzenie nr 14/2018
            Zarządzenie nr 16/2018
            Zarządzenie nr 17/2018
            Zarządzenie nr 18/2018
            Zarządzenie nr 19/2018
            Zarządzenie nr 20/2018
            Zarządzenie nr 21/2018
            Zarządzenie nr 22/2018
            Zarządzenie nr 23/2018
            Zarządzenie nr 23/2018
            Zarządzenie nr 24/2018
            Zarządzenie nr 25/2018
            Zarządzenie nr 26/2018
            Zarządzenie nr 27/2018
            Zarządzenie nr 28/2018
            Zarządzenie nr 29/2018
            Zarządzenie nr 30/2016
            Zarządzenie nr 31/2018
            Zarządzenie nr 32/2018
            Zarządzenie nr 33/2018
            Zarządzenie nr 35/2018
            Zarządzenie nr 36/2018
            Zarządzenie nr 38/2018
            Zarządzenie nr 39/2018
            Zarządzenie nr 40/2018
            Zarządzenie nr 41/2018
            Zarządzenie nr 42/2018
            Zarządzenie nr 43/2018
            Zarządzenie nr 44/2018
            Zarządzenie nr 45/2018
            Zarządzenie nr 46/2018
            Zarządzenie nr 47/2018
            Zarządzenie nr 48/2018
            Zarządzenie nr 49/2018
            Zarządzenie nr 50/2018
            Zarządzenie nr 51/2018
            Zarządzenie nr 52/2018
            Zarządzenie nr 53/2018
            Zarządzenie nr 54/2018
            Zarządzenie nr 55/2018
            Zarządzenie nr 56/2018
            Zarządzenie nr 56/2018
            Zarządzenie nr 58/2018
         Rok 2019
            Zarządzenie nr 1/2019
            Zarządzenie nr 2/2019
            Zarządzenie nr 3/2019
            Zarządzenie nr 4/2019
            Zarządzenie nr 5/2019
            Zarządzenie nr 6/2019
            Zarządzenie nr 7/2019
            Zarządzenie nr 9/2019
            Zarządzenie nr 11/2019
            Zarządzeie nr 12/2019
            Zarządzeie nr 13/2019
            Zarządzeie nr 14/2019
            Zarządzeie nr 15/2019
            Zarządzeie nr 16/2019
            Zarządzeie nr 17/2019
            Zarządzeie nr 18/2019
            Zarządzeie nr 19/2019
            Zarządzeie nr 20/2019
            Zarządzenie nr 21/2019
            Zarządzenie nr 22/2019
            Zarządzenie nr 23/2019
            Zarządzenie nr 24/2019
            Zarządzenie nr 25/2019
            Zarządzenie nr 26/2019
            Zarządzenie nr 27/2019
            Zarządzenie nr 28/2019
            Zarządzenie nr 30/2019
            Zarządzenie nr 31/2019
            Zarządzenie nr 29/2019
            Zarządzenie nr 32/2019
            Zarządzenia nr 33/2019
            Zarządzenie 34/2019
            Zarządzenie nr 36/2019
            Zarządzenie nr 37/2019
            Zarządzenie nr 38/2019
            Zarządzenie nr 39/2019
            Zarządzenie nr 40/2019
            Zarządzenie nr 41/2019
            Zarządzenie nr 42/2019
            Zarządzenie 44/2019
            Zarządzenie nr 45/2019
            Zarządzenie nr 46/2019
            Zarządzenie nr 47/2019
         Rok 2020
            Zarządzenie nr 1/2020
            Zarządzenie nr 2/2020
            Zarządzenie nr 3/2020
            Zarządzenie nr 4/2020
            Zarządzenie nr 5/2020
            Zarządzenie nr 6/2020
            Zarządzenie nr 7/2020
            Zarządzenie nr 8/2020
            Zarządzenie nr 9/2020
            Zarządzenie nr 10/2020
            Zarządzenie nr 11/2020
            Zarządzenie nr 12/2020
            Zarządzenie nr 13/2020
            Zarządzenie nr 14/2020
            Zarządzenie nr 15/2020
            Zarządzenie nr 16/2020
            Zarządzenie nr 18/2020
            Zarządzenie nr 19/2020
            Zarządzenie nr 20/2020
            Zarządzenie nr 21/2020
            Zarządzenie nr 22/2020
            Zarządzenie nr 23/2020
            Zarządzenie nr 24/2020
            Zarządzenie nr 25/2020
            Zarządzenie nr 26/2020
            Zarządzenie nr 27/2020
            Zarządzenie nr 28/2020
            Zarządzenie nr 29/2020
            Zarządzenie nr 31/2020
            Zarządzenie nr 32/2020
            Zarządzenie nr 33/2020
            Zarządzenie nr 34/2020
            Zarządzenie nr 35/2020
            Zarządzenie nr 36/2020
            Zarządzenie nr 37/2020
            Zarządzenie nr 38/2020
            Zarządzenie nr 39/2020
            Zarządzenie nr 40/2020
            Zarządzenie nr 41/2020
            Zarządznie nr 42/2020
            Zarządzenie nr 43/2020
            Zarządzenie nr 44/2020
            Zarządzenie nr 45/2020
            Zarządzenie nr 46/2020
            Zarządzenie nr 48/2020
            Zarządzenie nr 49/2019
            Zarządzenie nr 51/2020
            Zarządzenie nr 52/2020
            Zarządzenie nr 53/2020
            Zarządzenie nr 54/2020
            Zarządzenie nr 55/2020
            Zarządzenie nr 59/2020
            Zarządzenie nr 60/2020
            Zarządzanie nr 61/2020
         Rok 2021
            Zarządzenie nr 1/2021
            Zarządzenie nr 2/2021
            Zarządzenie nr 3/2021
            Zarządzenie nr 4/2021
            Zarządzenie nr 5/2021
            Zarządzenie nr 6/2021
            Zarządzenie nr 7/2021
            Zarządzenie nr 8/2021
            Zarządzenie nr 9/2021
            Zarządzenie nr 9A/2021
            Zarządzanie nr 10/2021
            Zarządzenie nr 11/2021
            Zarządzenie nr 12/2021
            Zarządzenie nr 12A/2021
            Zarządzenie nr 13/2021
            Zarządzenie nr 14/2021
            Zarządzenie nr 15/2021
            Zarządzenie nr 16/2021
            Zarządzenie nr 17/2021
            Zarządzenie nr 18/ 2021
            Zarządzenie nr 19/2021
            Zarządzenie nr 20/2021
            Zarządzenie nr 21/2021
            Zarządzenie nr 22/2021
            Zarządzenie nr 23/2021
            Zarządzenie nr 24/2021
            Zarządzenie nr 25/2021
            Zarządzenie nr 26/2021
            Zarządzenie nr 27/2021
            Zarządzenie nr 28/2021
            Zarządzenie nr 30/2021
            Zarządzenie nr 31/2021
            Zarządzenie nr 32/2021
            Zarządzenie nr 33/2021
            Zarządzenie nr 33A/202021
            Zarządzenie nr 34/2021
            Zarządzenie nr 35/2021
            Zarządzenie nr 36/2021
            Zarządzenie nr 37/2021
            Zarządzenie nr 37A/2021
            Zarządzenie nr 38/2021
            Zarządzenie nr 39/2021
            Zarządzenie nr 40/2021
            Zarządzenie nr 41/2021
            Zarządzenie nr 42/2021
            Zarządzenie nr 43/2021
            Zarządzenie nr 44/2021
            Zarządzenie nr 45/2021
            Zarządzenie nr 46/2021
            Zarządzenie nr 47/2021
            Zarządzenie nr 48/2021
   System gospodarki odpadami
      Uchwały dot. systemu gospodarki odpadami
      Deklaracje dotyczące wysokości opłaty
      Rejestr działalności regulowanej
      Instrukcja segregacji odpadów
      Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Janowicach Wielkich
      Harmonogram obioru odpadów komunalnych (styczeń 2022 r.- czerwiec 2022 r.)
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
         2012 rok
         2013 rok
         2014 rok
         2015 rok
         2016
         2017 rok
         2018 rok
         2019 rok
            Styczeń 2019
            Maj 2019
            Czerwiec 2019
         2020 rok
         2021 rok
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
         2011 rok
         2012 rok
         2013 rok
         2014 rok
         2015 rok
         2018 rok
         2019 rok
            Styczen 2019
            Lipiec 2019
         2020 rok
         2021 rok
   Rejestr instytucji kultury
   Nowy ład krajobrazowy
      Uchwała nr XXXVI/175/2018
   Lokalny Program Rewitalizacji
      Lokalany Program Rewitalizacji na lata 2016-2023
   Strategia Rozwoju Gminy
      Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025
   Ewidencja obiektów noclegowych
      Formularze do pobrania w zakresie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
      Wykaz obiektów świadczących usługi hotelarskie - stan na 07.09.2021 r.
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
      Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
         Sprawozdanie za rok 2015
         Sprawozdanie za rok 2016
         Sprawozdanie za rok 2017
         Sprawozdanie za rok 2018
         Sprawozdanie za rok 2019
         Sprawozdanie za rok 2020
      Konkursy
         2018 r.
            Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -
         2019 r.
            Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie”
            OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2020-2021 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM TEGO POZBAWIONYM W FORMIE SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (...)
            Realizacja zadania publicznego w trybie 19 a
         2020 r.
            Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie w 2020 r.”
            Ponownie ogłoszony otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie w 2020 r.”
            OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2020-2021 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ(...)
         2021 r.
            Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie w 2021 r.”
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH z dnia 17.09.2021r.
   Gazyfikacja Komarna
      Obwieszczenie
   Gminna Rada Seniorów
      Ogłoszenie Wójta Gminy o Naborze Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
      Uchwała
      Ogłoszenie Wójta Gminy o Naborze Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów - dodatkowy termin
      Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w wyborach uzupełniających
   Raport o stanie gminy
      Raport o stanie Gminy Janowice Wielkie za rok 2018
      Raport o stanie Gminy Janowice Wielkie za rok 2019
      Raport o stanie Gminy Janowice Wielkie za rok 2020
   Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
   Ewidencja ludności
      Formularze do pobrania
   Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
   Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
      2021 r.
         Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie

KONTROLE
   Rok 2009
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Władze gminy
      Wójt Gminy
      Sekretarz
      Skarbnik
   Rada Gminy
      Radni Gminy
         Kadencja 2014 - 2018
            Oświadczenia Radnych Rady Gminy
               Paweł Pawłowicz - Przewodniczący Rady Gminy
               Alicja Kozak - Halota - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
               Radosław Czaja
               Piotr Gołębski
               Remigiusz Łącki
               Piotr Lesiński
               Iwona Niedźwiedzińska
               Dariusz Podkański
               Jędrzej Wasiak - Poniatowski
               Jan Popławski
               Sylwia Przedwojewska
               Anna Skotarek
               Ryszard Sobolewski
               Stanisław Tadrak
               Stanisław Tatarzyn
         Kadencja 2018-2023
            Oświadczenia Radnych Rady Gminy
               Krzysztof Zawadzki - Przewodniczący Rady Gminy
               Marek Kusz- Wiceprzewodniczący Rady Gminy
               Bartosz Dul
               Joanna Faber
               Piotr Gołębski
               Krystyna Ignaciuk
               Marta Kropielnicka
               Piotr Lesiński
               Kinga Milancej
               Jan Popławski
               Anna Puffi
               Anna Skotarek
               Ryszard Sobolewski
               Stanisław Tatarzyn
               Łukasz Wdowiak
   Kierownicy jednostek organizacyjnych
      Dyrektor Szkoły Podstawowej
      Dyrektor Przedszkola Publicznego
      Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
      Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
   Ogłoszenia aktualne
      VI nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny
   Ogłoszenia archiwalne
      PRACA W URZĘDZIE
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej
      Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik Socjalny
      II nabór na stanowisko ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gosp. mieszk.
      NABÓR KANDYDATÓW na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowicach Wielkich
      Urząd Gminy zatrudni pracownika ds. kadr, płac i ewidencji ludności
      II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej - nabór przedłużony
      Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownika socjalnego - dalej trwa
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC - nabór przedłużony
      Nabór kandydatów na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowicach Wielkich
      Nabór kandydatów na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowicach Wielkich
      Nabór na stanowisko ds. kadr, płac i ewidencji ludności
      Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich - przedłużenie terminu
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich - przedłużenie terminu
      Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej - przedłużenie terminu
      Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - przedłużenie terminu
      Wznawianie terminu składania zgłoszeń w naborze kandydatów na stanowisko ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
      Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
      Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich
      Nabór na stanowisko głównej księgowej w Gminnej Bibliotece Publicznej
      Przedłużenie naboru na stanowisko głównej księgowej w Gminnej Bibliotece Publicznej
      Przedłużenie naboru na stanowisko głównej księgowej w Gminnej Bibliotece Publicznej
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w GOPS Janowice Wielkie - pracownik socjalny
      Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem gminy
      Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności komunalnych
      II Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem gminy
      Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
      Przedłużenie naboru kandydatów na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowicach Wielkich
      Nabór kandydatów na inspektora ds. księgowości
      Przedłużenie naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i inwestycji w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
      Przedłużenie naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i inwestycji w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
      Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i inwestycji
      Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
      II Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
      Nabór na Głównego Księgowego GOPS
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds Świadczen Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego
      III Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
      V Nabór na stanowisko - Pracownika Socjalnego
      IV Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
   Kwestionariusz osobowy
   Regulamin naboru kandydatów

INNE
   Jednostki organizacyjne
      Gminny Zespół Szkół
      Przedszkole Publiczne
         Statut Przedszkola Publicznego
      Gminna Biblioteka Publiczna
         Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
         Statut GOPS
         Godziny pracy GOPS
         Zadania GOPS
         Schemat Organizacyjny GOPS
      Jednostki organizacyjne wg. Ustawy o Samorządzie Gminnym
   Jednostki pomocnicze
      Sołectwa Gminy Janowice Wielkie
   Załatwianie spraw obywateli
      Rejestracja działalności gospodarczej
      Załatwianie skarg i wniosków
      Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
      Sprzedaż lokali
      Wycinka drzew
      Wydanie dowodu osobistego
      Ewidencja ludności
   Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
   Redakcja Biuletynu
   Wybory i referenda
      Wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.
      Wybory Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r.
      II tura Wyborów Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r.
   Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
      2012 rok
         Usuwanie wyrobów zawierających azbest
         Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest - kolejne postępowanie
         Zapewnienie posiłków dla uczniów Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich i Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich
         Wykonanie operatu szacunkowego pn. „Operat szacunkowy dla sieci wodociągowej PE fi 160 wzdłuż ulicy Kaczawskiej” .
         Przetarg nieograniczony : Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielki
         ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W RADMOMIERZU
         ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU na dz. nr 393
         ODBUDOWA SIECI WOD.-KAN., DRÓG I MOSTÓW W KOMARNIE USZKODZONYCH W WYNIKU POWODZI
         Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym 2012/2013
         Odbudowa uszkodzonej w wyniku powodzi drogi gminnej w Trzcińsku na dz. nr 393 na odcinku 0,000-1,530 km
      2013 rok
         Zakup energii elektrycznej
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa energii elektyrcznej
         Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
         Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
         Przebudowa dróg gminnych Demokratów i Pionierskiej oraz łącznika w Janowicach Wielkich
         Odbudowa uszkodzonej gminnej drogi w Radomierzu
         Remont izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów oporowych, ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz
         Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie.
         „Przebudowa kotłowni i składu opału w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich” zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2012 r.
         Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego
         Negocjacje bez ogłoszenia - Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych na terenie gm
         NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie.
         2 postepowanie przetargowe na Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego.
         Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
         Dostawa pelletu do GZSz w Janowicach Wielkich w sezonie grzewczym 2013/2014
         Dostawa oleju opałowego dla GZSz im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
         2 postępownie Dostawa pelletu do GZSz w Janowicach Wielkich w sezonie grzewczym 2013/2014
         3 postępownie Dostawa pelletu do GZSz w Janowicach Wielkich w sezonie grzewczym 2013/2014
         Odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów:
      2014 rok
         Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie
         Ponowny przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie
         Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie
         II przetarg: „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie”
         Odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów przy ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (nr dz. 649/3) o długości 300 m [powódź lipiec 2012 r.]”
         Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacy
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych USŁUGA
         Dostawa pelletu do GZSz w Janowicach Wielkich w sezonie grzewczym 2014/2015
         Odbudowa drogi z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami oraz rowu odwadniającego na w kilometrażu od 0,00-0, 150 km w miejscowości Komarno nr dz. 350[powódź lipiec 2012 r.]
         Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich
         Odbudowa drogi z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami oraz rowu odwadniającego w kilometrażu od 0,00-0, 150 km w miejscowości Komarno nr dz. 350[powódź lipiec 2012 r.]
         Odbudowa drogi bitumicznej wraz z trzema przepustami na długości 563 m w miejscowości Janowice Wielkie, [powódz lipiec 2012r ] ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 667/2.”Szkody po
         Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich Szkoła Pods
      2015 rok
         Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz dz. nr 413 w km od 1,397 do 2,097 [powódź lipiec 2012 r.]
         Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r.]
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych
         Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz. nr 351 w km od 0,000 do 0,400 [powódź lipiec 2012 r.]
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych - usługa
         Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus do kotłowni Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w okresie od lipca 2
         Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024
         Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od 01.09.201
         Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym 2015/2016”
         Odbudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11,658/1,612/12. na długości 150 m od 0,000 do 0,150 [powódź lipiec 2012 r.]
         Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”
         Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich
         Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”
         Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”
      2016 rok
         Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.”
         Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie
         Przetarg nieograniczony pn. „Odbudowa drogi wraz z murem oporowym w miejscowości Janowice Wielkie dz.637/1 na długości 500 m w km od 0,222 do 0,722 [powódź lipiec 2012 r]”
         Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus do kotłowni Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w okresie od
         Przetarg nieograniczony: Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 (powódź czerwiec 2013r.).
         Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im.
         II Przetarg nieograniczony: Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 [powódź czerwiec 2013 r.].
         "Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od 01.01.201
      2017 rok
         Odbudowa mostu w miejscowości Janowice Wielkie między dz. 649/3 a 171 [ powódź czerwiec 2013 r. ]
         Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus dla Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w okresie od lipca 2017 r. do
         „Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wielkich dz. nr 637/1 na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]”
         "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”
         „Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wielkich dz. nr 637/1 na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]”
         "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”
         „Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wielkich dz. nr 637/1 na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]”
         „Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od
      2018 rok
         „Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.”
         „Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.”
         Przetarg nieograniczony: „Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerow
         „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.”
         „Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerowej (prefabrykowanej) toal
         „Przebudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400 m, w km 0,000-1,400 [powódź lipiec 2012 r.].”
         „Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerowej (prefabrykowanej) toal
         "Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul.Partyzantów 4 w okresie od lipca
         „Przebudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400 m, w km 0,000-1,400 [powódź lipiec 2012 r.].”
         „Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerowej (prefabrykowanej) toal
         Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub EN plus A1 dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w ok
         „Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerowej (prefabrykowanej) toal
         "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich Szkoła Podstawowa ul.
         Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich Szkoła Podstawowa ul. P
         „Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie o
      2019 rok
         Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie (dojazd od ulicy Parkowej do ulicy 1-go Maja 5a) w przebiegu działki nr 530/16 i działki nr 560/19.”
         „Remont drogi gminnej w miejscowości Komarno gm. Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 51 i fragmentu działki nr 18/1”
         „Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 864”
         Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.
         Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od
      2020 rok
         Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.
         Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
         Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie
         Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania "Budowa Budynku Przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie
      2021 rok
         Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie
         Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące zakupu dwóch samochodów elektrycznych w 2022 roku.
   Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
      2012 rok
      Rok 2013
         Ogłoszenie o przetargu wyposażenie - wieża w Radomierzu
         Ogłoszenie o przetargu wyposażenie wieża Radomierz (CZEŚĆ A - ELEKTRONIKA)
         Ogłoszenie o przetargu wyposażenie wieża Radomierz - (CZĘŚĆ B - MEBLE)
         zapytanie ofertowe na Inspektora Nadzoru na odbudowe drogi Demokratów i Pionierska JW
         Zapytanie ofertowe na dokumentacje projektową dla Gminy Janowice Wielkie
         2 Zapytanie ofertowe na dokumentacje projektową dla Gminy Janowice Wielkie
         Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych
         Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
         Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie "Operatu szacunkowego dla sieci kanolizacji sonitarnej k200 wzdłuż ulicy Kaczawskiej"
         Zapytanie o ofertę na projekt organizacji ruchu Pionierska i Demokratów w Janowice Wielkie
         Zapytanie ofertowe PRZEGLĄDY OGÓLNE_dla_Gminy_Janowice_Wielkie
         Zapytanie ofertowe prace kominiarskie dla Gminy Janowice Wielkie 2013
         2 Zapytanie ofertowe PRZEGLĄDY OGÓLNE_dla_Gminy_Janowice_Wielkie
         Zaproszenie do składania ofert na dowóz dwojga niepełnosprawnych dzieci do szkoły podstawowej w Jeleniej Górze w dni nauki szkolnej
         Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi geologicznej
      Rok 2014
         Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Komarnie. Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r.
         Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna Janowice Wielkie. Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r.
         Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Radomierzu . Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r.
         Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz odpadów typu skratki powstałych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowic
         ZAPYTANIE CENOWE
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Przebudowa drogi powiatowej 2778d-Wojanów – Trzcińsko. W km 4+800 – 7+771 o
         ZAPYTANIE CENOWE Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach usuwania skutków powodzi pn: 1. „
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektur
         Sprzedaż mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie- Ciągnik rolniczy MTZ 320
         II przetarg sprzedaż mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie- Ciągnik rolniczy MTZ 320
         Sprzedaz mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie- samochód specjalny -pożarniczy Daimler Benz LP 813 7.5 t
         Zapytanie ofertowe-Wykonanie, dostawa i montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego oraz dwóch stołów betonowych podwójnych z ławkami do gry w szachy dla G Z S w Janowicach Wielkich.
         Sprzedaż mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie -Samochód pożarniczy -Daimler Benz LP 813 7.5t
         Sprzedaż mienia ruchomego Gminy Ciągnik MTZ 320
         Sprzedaż mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie Daimler Benz LP-813 7.5 t
         Zapytanie ofertowe na :Remont dachu budynku świetlicy w Trzcińsku 71, w Gminie Janowice Wielkie
         Zapytanie ofertowe na :Wykonanie operatu wodnoprawnego dla Oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich
         Sprzedaz mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie- samochód specjalny -pożarniczy Daimler Benz LP 813 7.5 t
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Odbudowa drogi z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami oraz rowu odwadniającego w kilometrażu od 0,00-0, 150 km w miejscowo
         Dowóz trojga niepełnosprawnych dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola
         Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pn. Odbudowa drogi ul.Leśna
         Zapytanie ofertowe prace kominiarskie dla Gminy Janowice Wielkie
         Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pn. Odbudowa drogi ul.Leśna
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu budynków dla Gminy Janowice Wielkie.
         Sprzedaz mienia ruchomego Gminy Janowice Wielkie- samochód specjalny -pożarniczy Daimler Benz LP 813 7.5 t
      Rok 2015
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na dostawę kompletnych zestawów komputerowych na potrzeby Świetlicy Wiejskiej „Rudawy” w Janowicach Wielkich
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg w Trzcińsku oraz Komarnie
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz dz. nr 413 w km od 1,397 do 2,097 [powódź lipiec 2012 r.]”
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach usuwania skutków powodzi pn. Odbudowa uszkodzonego mu
         Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz. nr 351 w km od 0,000 do 0,400 [powódź lipiec 2012 r.]
         Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odbudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11,658/1,612/12. na długości 150 m od 0,000 do
         Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odbudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11,658/1,612/12. na długości 150 m od 0,000 do
         Zapytanie ofertowe-Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych
         Zapytanie ofertowe prace kominiarskie dla Gminy Janowice Wielkie
         Dostawa zbiornika bezodpływowego z polietylenu HDPE, PEHD na szambo o pojemności nie mniejszej niż 23m3 i nie więcej niż 25m3”
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu budynków dla Gminy Janowice Wielkie.
         Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z utworzeniem bazy danych, szkoleniami dla pracow
         Zapytanie ofertowe dla opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z utworzeniem bazy danych (...)
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowa drogi wraz z częścią muru oporowego w miejscowości Janowice Wielkie dz
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowa drogi wraz z częścią muru oporowego w miejscowości Janowice Wielkie dz
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania: 1. Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 na długości 40 m 2. O
      Rok 2016
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do złożenia oferty na „Udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz, obręb Komarno, obręb Janowice Wielkie
         Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Komarno.
         Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz odpadów typu skratki powstałych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowic
         Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej pn.Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na uję
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa drogi wraz
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn : „ Wykonanie koncepcji przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno do planowanej oczyszczalni ścieków.
         Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie
         Opracowanie dokumentu dla Gminy Janowice Wielkie pn: Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
         „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie .”: w ilości szacunkowej 2556 m2 ≈ 51,12 Mg
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
         „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2023”
         „Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w okresie od 01.09.2
         Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn."Zakup urn wyborczych dla Gminy Janowice Wielkie "
         Zapytanie ofertowe:Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach na terenie Gminy Janowice Wielkie
         Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn: „Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na ujęciu w Miedziance g
         Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie.
         Zapytanie ofertowe:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 [ powód
         Zapytanie ofertowe: Na dostawę 2 kotłów z podajnikiem na Eko-groszek do Urzędu Gminy Janowice Wielkie oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
         Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017
         Zapytanie ofertowe: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Janowice Wielkie”
      Rok 2017
         Zapytanie ofertowe ws. udzielenia kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2017przejściowego deficytu budżetu
         Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach usuwania skutków powodzi pn: „Odbudowa mostu w miejscowości Janowice Wielkie między dz.
         „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie”
         Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich
         Zapytanie ofertowe: Przegląd budynków dla Gminy Janowice Wielkie
         Przetarg nieograniczony: Sprzedaż drewna dłużycowego
         Zapytanie ofertowe: Wywóz nieczystości ciekłych z administrowanych przez Gminę Janowice Wielkie budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
         Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
         Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
         Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
         Przetarg nieograniczony: Sprzedaż drewna dłużycowego
         Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Janowice Wielkie
         „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2018 oraz udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w
      Rok 2018
         Zapytanie ofertowe: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przedszkola w Janowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą”
         Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usługi publicznego autobusowego regularnego transportu zbiorowego pasażerów z terenu miejscowości Trzcińsko i Janowice Wielkie poprzez zapewnienie połączeń z Jelenią G
         „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.”
         Zapytanie ofertowe: „Przebudowa linii napowietrznej SN 20 kV L-325 na dz. Nr 515/31 w m. Janowice Wielkie przy ul. Wojska Polskiego”
         Zapytanie ofertowe: „Przebudowa linii napowietrznej SN 20 kV L-325 na dz. Nr 515/31 w m. Janowice Wielkie przy ul. Wojska Polskiego”
         Zapytanie ofertowe: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie”
         Zapytanie ofertowe: "Przegląd ogólny budynków dla Gminy Janowice Wielkie"
         „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2019 oraz udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego w
      Rok 2019
         Remont drogi gminnej w miejscowości Komarno: dz. nr 51 i fragment dz. nr 18/1
         Dostawa, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miejscowości Radomierz Gmina Janowice Wielkie (Radomierz 55 działka gminna)
         Wykonanie nowej elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Sportowej 4a w Janowicach Wielkich
         Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie w roku 2020 oraz udzielenie kredyytu na sfinansowanie występującego ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu
         Przegląd budynków dla Gminy Janowice Wielkie
      Rok 2020
         Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz.
         Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych.
         Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie w 2020 r.
         Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie w 2020 r. (2)
         Zakup i dostawa fabrycznie nowego Ciągnika Rolniczego
         Zakup i dostawa fabrycznie nowego pługu odśnieżnego
         Zakup i dostawa fabrycznie nowej Posypywarki do piasku
         Udzielenie schronienia wraz z goracym posiłkiem dla jednej bezdomnej osoby płci żeńskiej pochodzącej z terenu gminy Janowice Wielkie.
         Zapytanie ofertowe: Dostawę, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich - plac przy boisku szkolnym.
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2021
      Rok 2021
         Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego
         Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż składnika majątku ruchomego: AUTOSAN A0909L.04.S „SMYK”
         Zakup, przechowywanie i dostarczenie soli drogowej do zimowego utrzymywania dróg w gminie Janowice Wielkie w sezonie 2021/2022
         Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszego wraz z budową zatok parkingowych przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich
         Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie w 2021 r. w ilości szacunkowej 6,2625 Mg
         Wykonanie chodnika na działkach nr 451/1, 451/2 w Radomierzu
         Wykonanie chodnika na działkach nr 451/1, 451/2 w Radomierzu II postępowanie
         Zaproszenie do składania na realizację zadania pn.: Indywidualnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy Janowice Wielkie
         wykonanie przeglądu budynków dla Gminy Janowice Wielkie. (przegląd pięcioletni wraz z przeglądem rocznym)
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022 oraz udzielenie kredytu w wysokości 700 000 PLN na sfinansowanie występującego w ci
         Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022 II Przetarg
         Zaproszenie do składania ofert - na zakup i dostawę systemu EEG Biofeedback (...)
         Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę schronienia dla osób bezdomnych(...) - mężczyźni
         Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę schronienia dla osób bezdomnych(...) - kobiety
   Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
      2017 r.
         Treść planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
      2018 r.
         Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
      2020 r.
      2021 r.
   Centralny rejestr umów
   Rejestr petycji do Wójta Gminy
      2017 r.
         Wsparcie mikro przedsiebiorców
         Programu Wzorowa Łazienka
      2018 r.
      2019 r.
         Mikroporady
         Petycja dot. numerów telefonicznych
      2020 r.
         Petycja w sprawie organizacji wywozu nieczystości stałych dla właścicieli obiektów noclegowych
   Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
   Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
   Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
   Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
   Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
corner   corner