logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna - sierpień 2020 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Nabór na wymianę pieców lub kotłów wstrzymany

Gmina do czasu ustabilizowania sytuacji finansowej samorządów w okresie epidemii wstrzymuje ogłoszenie nowego naboru wniosków mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów lub pieców, który miał być ogłoszony 1 kwietnia br.


Kolejny nabór zostanie ogłoszony przez Gminę na przełomie kwietnia/maja 2020 r.

Dodatkowo zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków na dofinansowanie wymiany pieców ogloszonym przez KARR w siedzibą w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie internetowej: http://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/

Dnia 10 października br. Wójt ogłosił I nabór na dofinansowanie przez Gminę wymiany kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku. Program wynikający z uchwały Rady Gminy ma charakter wieloletni (będą ogłaszane kolejne nabory) i ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia (poniżej).
Nabór trwa do 12 listopada 2019 r. do godz. 15.30. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Janowice Wielkie, jednak w wysokości nie wyższej niż:
- dla domu jednorodzinnego: 5000,00 zł;
- dla mieszkania w budynku składającym się z dwóch mieszkań lub wielorodzinnym: 3000,00 zł;
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny dotacja określona będzie jako iloczyn liczby obsługiwanych samodzielnych mieszkań i kwoty 2000,00 zł, przy czym maksymalna dotacja może wynieść 10000,00 zł.

Dofinansowanie będzie pochodzić z budżetu Gminy Janowice Wielkie - w budżecie Gminy na 2019 r. zaplanowano na ten cel 50.000 zł. Uwaga: w bieżącym naborze za koszty kwalifikowalne mogą zostać uznane jedynie koszty poniesione po wejściu w życie uchwały Rady Gminy, tj. poniesione nie wcześniej niż 10 października 2019 r.
Wyjaśnień do procedury udziela Urząd Gminy w Janowicach Wielkich: tel. 75 75 15 124 wewn. 100 lub 102 w dni robocze w godzinach 8-15, e-mail: gmina@janowicewielkie.eu

Ilość odwiedzin: 1537
Nazwa dokumentu: Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-10-10 15:01:13
Data udostępnienia informacji: 2019-10-10 15:01:13
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-23 20:43:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner