logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
minus Ochrona środowiska
   minus Program ochrony środowiska
   minus Program usuwania azbestu
   plus Informacje dotyczące usuwania azbestu
   minus Decyzje środowiskowe
      minus Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego - zawiadomienie o przeptrowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Miedzianka" o mocy do 250kW na k
      minus Remont Drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny
      minus Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą we wsi Trzcińsko
      minus Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą we wsi Komarno
      minus Budowa budowli spowalniających spływ wody na cieku b/n
      minus Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Miedzianka" na rzece Bóbr w km 236+200we wsi Miedzianka wraz z jazem powłokowym we wsi Ciechanowice
      minus Budowa budynku usługowego z funkcją turystyczną (noclegową) minibrowaru i restauracji w granicach działki nr 179/2 we wasi Miedzianka
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
      minus Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Janowicach Wielkich i odbudowie jazu na rzece Bóbr na działkach 110/2, 110/4, 110/1, 112/1, 711 i 154 – obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie
      plus Budowa stawów rybnych na działce nr 386/2 - obręb Radomierz w gminie Janowice Wielkie
      minus Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 232 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie
      minus Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie
      minus Rozbudowa gospodarstwa o budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 255/2, 255/5 oraz 255/6, w miejscowości Komarno, gmina Janowi
      minus Zakup maszyn rolniczych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000’, t
      minus Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. numer 69619 Trzcińsko na działce nr 244/5 obręb Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie
      minus Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 194/1, AM-1, obręb Radomierz, gmina Janowice Wielkie
      minus Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 15/2, AM-2, obręb Radomierz, gmina Janowice Wielkie
      minus Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 41b (13-25-1.1-19) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
      minus Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 46c (13-25-1.1-20) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
      minus Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 46k (13-25-1.1-20) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
      minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.
   minus Udostępnianie informacji o środowisku
   minus Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotycząca wycinki drzew lub krzewów
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego
   minus UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego
   minus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   minus Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk, grzebalisk, spalarni zwłok zwierzęcych
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego - zawiadomienie o przeptrowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Miedzianka" o mocy do 250kW na k
2. Remont Drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny
3. Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą we wsi Trzcińsko
4. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą we wsi Komarno
5. Budowa budowli spowalniających spływ wody na cieku b/n
6. Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Miedzianka" na rzece Bóbr w km 236+200we wsi Miedzianka wraz z jazem powłokowym we wsi Ciechanowice
7. Budowa budynku usługowego z funkcją turystyczną (noclegową) minibrowaru i restauracji w granicach działki nr 179/2 we wasi Miedzianka
8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
9. Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Janowicach Wielkich i odbudowie jazu na rzece Bóbr na działkach 110/2, 110/4, 110/1, 112/1, 711 i 154 – obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie
10. Budowa stawów rybnych na działce nr 386/2 - obręb Radomierz w gminie Janowice Wielkie
11. Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 232 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie
12. Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie
13. Rozbudowa gospodarstwa o budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 255/2, 255/5 oraz 255/6, w miejscowości Komarno, gmina Janowi
14. Zakup maszyn rolniczych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000’, t
15. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. numer 69619 Trzcińsko na działce nr 244/5 obręb Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie
16. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 194/1, AM-1, obręb Radomierz, gmina Janowice Wielkie
17. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 15/2, AM-2, obręb Radomierz, gmina Janowice Wielkie
18. Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 41b (13-25-1.1-19) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
19. Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 46c (13-25-1.1-20) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
20. Zbiornik w leśnictwie Janowice oddz. 46k (13-25-1.1-20) w ramach programu Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka
21. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.

Ilość odwiedzin: 7435
Nazwa dokumentu: Decyzje środowiskowe
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Krzak
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Krzak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24 13:00:54
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24 13:00:54
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 12:41:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner