logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
minus Ochrona środowiska
   minus Program ochrony środowiska
   minus Program usuwania azbestu
   minus Informacje dotyczące usuwania azbestu
      minus Komunikat dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
      minus Podstawy prawne
      minus Pliki do pobrania
   plus Decyzje środowiskowe
   minus Udostępnianie informacji o środowisku
   minus Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotycząca wycinki drzew lub krzewów
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego
   minus UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Komunikat dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
2. Podstawy prawne
3. Pliki do pobrania


Azbest – realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego

 

                Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli czyli takich minerałów krzemowych lub glinokrzemowych, które tworzą włókna. Jego szerokie zastosowanie rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Dzięki swoim od dawna znanym właściwością, tj. odporności na wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność zyskał ogromną popularność w gospodarce światowej doprowadzając niemalże do całkowitej monopolizacji rynku materiałów budowlanych, gdzie był najszerzej wykorzystywany.

Szczególnie należy wyróżnić tutaj trzy minerały azbestowe. Są to: najbardziej rozpowszechniony chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amozyt (azbest brązowy). Maksymalny okres użytkowania płyt azbestowych, czyli najbardziej rozpowszechnionego wyrobu azbestowego wynosi 30 lat. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wspomniany okres użytkowania dotyczy tylko płyt należycie konserwowanych oraz prawidłowo położonych i zamontowanych, co zdarza się niezwykle rzadko. 

Dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy naukowo potwierdzono tezę, iż azbest jest minerałem, który wywołuje u ludzi nowotwory sprawiło, że zaczęto odchodzić od stosowania tego materiału.

Azbest stwarza zagrożenie dla ludzkiego życia w momencie gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest poprzez łamanie, kruszenie, cięcie, wiercenie czy szlifowanie. Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które poprzez układ oddechowy przedostają się do płuc przyczyniając się do groźnych chorób, takich jak: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniak, nowotwór płuc i oskrzeli. Co więcej udowodniono wzrost ryzyka zachorowalności na powyższe przypadłości u nałogowych palaczy. Dlatego też produkcja i stosowanie wyrobów zawierających azbest zostały zakazane na mocy przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 20 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe Gmina Janowice Wielkie, świadoma zagrożeń jakie niesie nadmierne przebywanie w pobliżu wyrobów zawierających azbest oraz poczuwająca się do odpowiedzialności za zdrowie swoich mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, uzyskując tym samym wymierne efekty ekologiczne.

Ilość odwiedzin: 2591
Nazwa dokumentu: Informacje dotyczące usuwania azbestu
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Krzak
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Krzak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24 11:58:05
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24 11:58:05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 12:40:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner