logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
minus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


GMINA > Rada Gminy

Spis dokumentów:
1. Komisje Rady Gminy
2. Biuro Rady Gminy
3. Protokoły i nagrania z sesji
4. Radni Gminy
5. Dyżury Radnych Gminy
6. Rejestr petycji do Rady Gminy
7. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy

 Wyciąg ze Statutu Gminy Janowice Wielkie

V. Uprawnienia i obowiązki radnego

§ 26
1. Radny reprezentuje wyborców , utrzymuje stałe więzi z mieszkańcami gminy, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
2. Radny ma prawo podjąć interwencję w sprawach mieszkańców gminy.
3. Radny ma prawo do uzyskania informacji  w zakresie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym od instytucji  samorządowych.
4. Radny obowiązany jest brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych
      instytucji , do których został wybrany lub desygnowany przez radę.

§ 26a 33)
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, zwane dalej klubem.
2. Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, związanym z wypracowaniem wspólnych stanowisk, poglądów, opinii i decyzji dotyczących działalności na forum Rady i jej komisji.
3. Organizację klubu oraz wyboru jego władz określa regulamin przyjmowany przez członków klubu.
4.34)Klub tworzą radni w liczbie nie mniejszej niż cztery osoby.
5. Fakt powołania klubu, jego skład i władze oraz wszystkie zmiany w tym zakresie, podaje się do wiadomości Rady.
6. Radny może należeć tylko do jednego klubu.


§ 27
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym , jeśli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia  mu brania udziału w pracach organów gminy.
4.35) Na zasadach określonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot 
       kosztów podróży służbowych.
5.36) (skreślony)

 

Załączniki do pobrania: 2012-08-03 20:21:53 - XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Janowicach Wielkich, (517.50 kB)

Ilość odwiedzin: 115779
Nazwa dokumentu: Rada Gminy
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska - Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-10-08 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-10-08 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 15:06:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner