logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
minus Rada Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Biuro Rady Gminy
   plus Protokoły i nagrania z sesji
   plus Radni Gminy
   plus Dyżury Radnych Gminy
   plus Rejestr petycji do Rady Gminy
   plus Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Stanowisko do spraw obsługi Rady i Komisji Gminy należy:

1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji, a w szczególności:

· przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów   dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na   posiedzenia i obrady tych organów,

· przechowywanie uchwał podejmowanych przez Rade i jej Komisje,

· przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,

· podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,   zebrań posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji i Wójta,

· protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

· prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej Komisji,

· prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

· organizowanie szkoleń radnych;

2. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady i Wójta     informacji, ocen, sprawozdań i wniosków dla ich potrzeb;

3. Organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę Gminy, przeprowadzenia     konsultacji społecznej nad projektem rozstrzygnięć poddanych konsultacji oraz     podawania wyników do wiadomości publicznej;

4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Gminy, Sejmu, Senatu,     Prezydenta RP oraz jednostek pomocniczych gminy i innych organów stosownie do     obowiązujących przepisów, a także zadań związanych z referendum;

5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

6. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnianie go.

Ilość odwiedzin: 9448
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-30 13:49:48
Data udostępnienia informacji: 2003-07-30 13:49:48
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-30 13:55:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner