logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
minus Informacje Urzędu
   minus Ogłoszenia Wójta Gminy
      minus Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
      minus Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2012 roku
      minus Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
      minus Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2013 roku
      minus Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 roku w zakresie uposzechniania kultury ficzynej i sportu
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 18.07.2013
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
      minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 01.09.2014
      minus Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku
      minus Ogłoszenie o naborze członków komisji na realizację zadania publicznego w 2015 roku
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku p
      minus OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku
      minus Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
      minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
      minus sprawozdanie za 2015 rok- roczny program współpracy
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu uproszonej oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie"
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gmi
      minus Ogłoszenie: Wybór Sołtysa sołectwa Janowice Wielkie
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2012 roku
3. Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
4. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2013 roku
5. Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 roku w zakresie uposzechniania kultury ficzynej i sportu
6. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 18.07.2013
W sprawie złożenia przez Fundację Przystanek Dobrych Myśli oferty na realizację zadania publicznego, w trybie 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
7. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
9. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
10. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 01.09.2014
W sprawie złożenia przez Fundację Przystanek Dobrych Myśli oferty na realizację zadania publicznego, w trybie 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
11. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku
12. Ogłoszenie o naborze członków komisji na realizację zadania publicznego w 2015 roku
13. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku p
w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przez Fundacj
14. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku
15. Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
16. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
17. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
18. sprawozdanie za 2015 rok- roczny program współpracy
sprawozdanie za 2015 rok- roczny program współpracy
19. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu uproszonej oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności
20. Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie"
21. Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
22. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gmi
23. Ogłoszenie: Wybór Sołtysa sołectwa Janowice Wielkie

Ilość odwiedzin: 24369
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia Wójta Gminy
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Dominik Musiał
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Musiał
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-08-06 09:24:00
Data udostępnienia informacji: 2009-08-06 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 07:47:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner