logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      minus Rok 2003
         minus Uchwała III/14/2003
         minus Uchwała III/15/2003
         minus Uchwała III/16/2003
         minus Uchwała V/18/2003
         minus UchwałaV/19/2003
         minus Uchwała V/20/2003
         minus Uchwała V/21/2003
         minus Uchwała V/22/2003
         minus Uchwała V/23/2003
         minus Uchwała V/24/2003
         minus Uchwała V/25/2003
         minus Uchwała VI/26/2003
         minus Uchwała VI/27/2003
         minus Uchwała VII/28/2003
         minus Uchwała VII/29/2003
         minus Uchwała VII/30/2003
         minus Uchwała VII/31/2003
         minus Uchwała VII/32/2003
         minus Uchwała VIII/33/2003
         minus Uchwała VIII/34/2003
         minus Uchwała VIII/35/2003
         minus Uchwała IX/36/2003
         minus Uchwała X/37/2003
         minus Uchwała X/38/2003
         minus Uchwała X/39/2003
         minus Uchwała X/40/2003
         minus Uchwała X/41/2003
         minus Uchwała X/42/2003
         minus Uchwała X/43/2003
         minus Uchwała X/44/2003
         minus Uchwała XII/46/2003
         minus Uchwała XII/47/2003
         minus Uchwała XII/48/2003
         minus Uchwała XII/49/2003
         minus Uchwała XII/50/2003
         minus Uchwała XII/51/2003
         minus Uchwała XII/52/2003
         minus Uchwała XII/53/2003
         minus Uchwała XIII/54/2003
         minus Uchwała XIII/55/2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała III/14/2003
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie
2. Uchwała III/15/2003
W sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy w Janowicach Wielkich wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Janowice Wielkie
3. Uchwała III/16/2003
W sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie
4. Uchwała V/18/2003
W sprawie likwidacji drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg publicznych
5. UchwałaV/19/2003
W sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
6. Uchwała V/20/2003
W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7. Uchwała V/21/2003
W sprawie powołąnia Rady Społęcznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Janowicach Wielkich
8. Uchwała V/22/2003
W sprawie Gminnego Problemu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9. Uchwała V/23/2003
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
10. Uchwała V/24/2003
W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
11. Uchwała V/25/2003
W sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów jednostek pomocniczych
12. Uchwała VI/26/2003
W sprawie budżetu gminy na rok 2003
13. Uchwała VI/27/2003
W sprawie likwidacji dróg nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych
14. Uchwała VII/28/2003
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
15. Uchwała VII/29/2003
W sprawie opłąty targowej
16. Uchwała VII/30/2003
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Janowice Wielkie
17. Uchwała VII/31/2003
zmieniająca uchwałę Nr V/24/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2002 roku
18. Uchwała VII/32/2003
W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do UInii Europejskiej
19. Uchwała VIII/33/2003
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
20. Uchwała VIII/34/2003
W sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na łąwników sądó powszechnych
21. Uchwała VIII/35/2003
W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach
22. Uchwała IX/36/2003
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami stanowiącymi włąsność Gminy Janowice Wielkie
23. Uchwała X/37/2003
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
24. Uchwała X/38/2003
W sprawie wybudowania urządzenai do mechanicznego odradonowania wody pitnej na ujęciu P-4 w Miedziance
25. Uchwała X/39/2003
W sprawie wyboru łąwników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004-2007
26. Uchwała X/40/2003
W sprawie wyboru łąwnikó do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004-2007
27. Uchwała X/41/2003
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie budowy drogi gminnej ulica Zamkowa w Janowicach Wielkich
28. Uchwała X/42/2003
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/136/93 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 1993 roku
29. Uchwała X/43/2003
W sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Janowicach Wielkich
30. Uchwała X/44/2003
W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
31. Uchwała XII/46/2003
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
32. Uchwała XII/47/2003
W sprawie opłaty targowej
33. Uchwała XII/48/2003
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
34. Uchwała XII/49/2003
W sprawie ustalenia opłąty administracyjnej
35. Uchwała XII/50/2003
W sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów
36. Uchwała XII/51/2003
W sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego
37. Uchwała XII/52/2003
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
38. Uchwała XII/53/2003
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
39. Uchwała XIII/54/2003
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie
40. Uchwała XIII/55/2003
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Ilość odwiedzin: 3089
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-06 09:38:36
Data udostępnienia informacji: 2007-03-06 09:38:36
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 10:52:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner