logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
minus Rada Gminy
   minus Komisje Rady Gminy
      minus Kadencja 2014-2018
         minus Komisja Budżetu i Infrestruktury Komunalnej Rady Gminy
         minus Komisja Rewizyjna Rady Gminy
            minus Plan pracy Komisji Rewizyjnej
      plus Kadencja 2018-2023
   minus Biuro Rady Gminy
   plus Protokoły i nagrania z sesji
   plus Radni Gminy
   plus Dyżury Radnych Gminy
   plus Rejestr petycji do Rady Gminy
   plus Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

NA ROK 2007
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
L.p.              Zakres kontroli                    Termin                      Uwagi

                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.       Opracowanie planu pracy Komisji                                    LUTY

Na rok 2007.                  
 

2.       Analiza i ocena realizacji budżetu gminy                          MARZEC

za rok 2006.
Przedstawienie Radzie Gminy wniosków
z przeprowadzonej analizy i oceny.
Przygotowanie wniosku o absolutorium dla
Wójta Gminy.
 

3.       Zapoznanie członków Komisji z budżetem                        MARZEC

       gminy na rok 2007.               

 

           4.   Analiza Statutu Gminy celem przedłożenia                     KWIECIEŃ

Radzie Gminy propozycji zmian z wnioskiem
o ogłoszenie tekstu jednolitego.
 

            5.   Kontrola stopnia wdrożenia obowiązku                              KWIECIEŃ

                 zamieszczania na stronie internetowej gminy

                 Janowice Wielkie dokumentów związanych z pracą

                 Rady Gminy (treści podejmowanych uchwał i

                  załączników do nich , oświadczeń majątkowych

                  radnych , składu osobowego Rady i innych.

 

             6.   Kontrola działania komisji ds. Przeciwdziałania                  MAJ

                  Alkoholizmowi, stopień realizacji przyjętego

                   Programu, zasadność wydatkowania przydzielonych

                  środków , stopień przygotowania akcji letniej na

                   rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

 

7.   Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców         CZERWIEC

 gminy przez Wójta Gminy: prowadzenie ewidencji

 zgłaszanych wniosków i skarg, terminy i formy

 załatwiania.
                  

8.       Analiza stopnia realizacji interpelacji i wniosków              CZERWIEC

Radnych przez Wójta Gminy i pracowników

   podległego urzędu: prowadzenie ewidencji zgłaszanych  

                     interpelacji, terminy załatwiania, formy informowania

                     radnych o stopniu ich realizacji.

 
 
 
 
 
 
 
    
            9. Kontrola i ocena  organizacji dożywiania                                     WRZESIEŃ

                dzieci w świetlicy szkolnej za rok szkolny 2006/2007                                                                               

                 Podjęcie wniosków w tej sprawie.                                                                                             

,                          

10     Analiza stopnia realizacji przez Wójta Gminy uchwał                  PAŹDZIERNIK  

Rady Gminy w roku 2006/2007.
 

.           11. Analiza stopnia realizacji zadań remontowych przyjętych            LISTOPAD

                  do realizacji przez Radę Gminy na rok 2007.
             

             12. Przeprowadzenie kontroli w OSP w Janowicach                          GRUDZIEŃ

                  Wielkich w temacie celowości wydatkowania środków
                   finansowych przekazywanych z budżetu gminy .   
 
 
ZADANIA STAŁE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.     Przeprowadzania doraźnych kontroli na wniosek Rady Gminy.

2.     Rozpatrywanie na bieżąco wszystkich skarg i wniosków kierowanych do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
 

Ilość odwiedzin: 2961
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-06-06 13:56:13
Data udostępnienia informacji: 2007-06-06 13:56:13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-06 13:57:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner